Invoices, warehouses, CRM
Fast, easy and convenient
Zgłoszenie robót budowlanych

Rating:
5.0
Popularity:
Low
Author: Biurokrata.pl
Published: 07/02/2017

Zgłoszenie robót budowlanychZgłoszenie budowy lub robót budowlanych umożliwiające legalne prowadzenie robót budowlanych, dla których nie jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

Tags:
This e-document has no tags definied.

Dokumenty w tej samej kategorii
Oświadczenie uznania długu

Uznanie długu przez dłużnika świadczy o tym, że jego dług względem wierzyciela istnieje. Uznanie roszczenia może mieć formę pisemnej umowy, z której wynika wysokość zadłużenia oraz termin jego zapłaty – mówimy wtedy o właściwym uznaniu długu.

Wezwanie do zwrotu wynajmowanego lokalu użytkowego

Formularz wezwania do zwrotu wynajmowanego lokalu użytkowego.

Add comment

Your rate:


0

Comments  (0)

----
E-document: Author:

Zgłoszenie robót budowlanych:


Inwestor chcąc rozpocząć budowę lub inne roboty budowlane, które nie wymagają decyzji o pozwoleniu na budowę, a wymagają zgłoszenia, zobowiązany jest dokonać przed rozpoczęciem robót budowlanych zgłoszenia budowy lub innych robót budowlanych. Zgłoszenia dokonuje się we właściwym organie administracji architektoniczno-budowlanej, czyli do starosty lub prezydenta miasta na prawach powiatu albo wojewody.


Do góry
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website and in compliance with Cookie Policy. You can manage cookie settings in your web browser options.