Invoices, warehouses, CRM
Fast, easy and convenient
Wypowiedzenie umowy najmu

Rating:
5.0
Popularity:
High
Author: Biurokrata.pl
Published: 31/01/2016

Wypowiedzenie umowy najmuWypowiedzenie umowy najmu lokalu użytkowego polega na tym, że jedna ze stron składa drugiej oświadczenie (najczęściej pisemne) o wypowiedzeniu umowy.
Tags:
This e-document has no tags definied.

Add comment

Your rate:


0

Comments  (0)

----
E-document: Author:

Wypowiedzenie umowy najmu lokalu użytkowego polega na tym, że jedna ze stron składa drugiej oświadczenie (najczęściej pisemne) o wypowiedzeniu umowy, po czym umowa rozwiązuje się po upływie okresu wypowiedzenia, którego długość określona jest w umowie bądź w kodeksie cywilnym. W umowie należy umieścić dane najemcy oraz wynajmującego, dane lokalu którego dotyczy umowa, datę wejścia wypowiedzenia w życie oraz uzasadnienie powodu wypowiedzenia umowy.Do góry
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website and in compliance with Cookie Policy. You can manage cookie settings in your web browser options.