Invoices, warehouses, CRM
Fast, easy and convenient
E-document card
Wniosek o zapomogę

Rating:
5.0
Popularity:
Low
Author: Biurokrata.pl
Published: 01/07/2014

Wniosek o zapomogęFormularz ogólnego wniosku o udzielenie bezzwrotnej zapomogi.
Tags:
This e-document has no tags definied.

Dokumenty w tej samej kategorii
Wniosek o pozwolenie na budowe

Wniosek o pozwolenie na budowę składa wnioskodawca (inwestor lub jego pełnomocnik) we właściwym starostwie powiatowym. Stronami postępowania w tej sprawie są, oprócz wnioskodawcy (inwestora i / lub właścicieli) użytkownicy wieczyści, zarządcy nieruchomości i właściciele nieruchomości leżących w tzw. obszarze oddziaływania planowanego obiektu.Zażalenie

Formularz zażalenia postanowienia sądu.

Add comment

Your rate:


0

Comments  (0)

----
E-document: Author:

ZapomogaZapomoga to doraźna, bezzwrotna pomoc finansowa udzielana osobom fizycznym zwykle w związku ze zdarzeniem losowym.

Zapomogi udzielane są jedyne na wniosek przez zakłady pracy (z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych), organizacje charytatywne, organizacje samopomocowe (ze składek członków), uczelnie.

Przyznanie zapomogi może mieć miejsce w sytuacji, która powoduje naruszenie podstawowych potrzeb bytowych osoby w szczególności związanej z:
1) nieszczęśliwym wypadkiem,
2) ciężką lub przewlekła chorobą,
3) samotnym wychowywaniem dzieci,
4) chorobą dzieci, która wymaga specjalnej opieki lekarskiej,
5) śmiercią członka najbliższej rodziny (ojciec, matka, brat, siostra, współmałżonek, dziecko własne),
6) kradzieżą,
7) innym zdarzeniem losowym.

W celu udokumentowania zaistniałej, ciężkiej sytuacji pracodawca czy też uczelnia ma prawo żądać dokumentów potwierdzających sytuację, w szczególności takich jak:
1) zaświadczenia o zarobkach członków rodzin,
2) zaświadczenia o ewentualnym braku dochodów,
3) zaświadczenia lekarskie,
4) protokół policyjny,
5) bieżące rachunki,
6) wykaz zaległości w płatnościach.Do góry
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website and in compliance with Cookie Policy. You can manage cookie settings in your web browser options.