Invoices, warehouses, CRM
Fast, easy and convenient
E-document card
Wniosek o zaliczkę

Rating:
5.0
Popularity:
Low
Author: Biurokrata.pl
Published: 11/12/2014

Wniosek o zaliczkęFormularz wniosku o zaliczkę na pokrycie wydatków.
Tags:
This e-document has no tags definied.

Dokumenty w tej samej kategorii
Zażalenie

Formularz zażalenia postanowienia sądu.

Wniosek o pozwolenie na budowe

Wniosek o pozwolenie na budowę składa wnioskodawca (inwestor lub jego pełnomocnik) we właściwym starostwie powiatowym. Stronami postępowania w tej sprawie są, oprócz wnioskodawcy (inwestora i / lub właścicieli) użytkownicy wieczyści, zarządcy nieruchomości i właściciele nieruchomości leżących w tzw. obszarze oddziaływania planowanego obiektu.Add comment

Your rate:


0

Comments  (0)

----
E-document: Author:Do góry
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website and in compliance with Cookie Policy. You can manage cookie settings in your web browser options.