Invoices, warehouses, CRM
Fast, easy and convenient
Wniosek o wydanie pozwolenia na rozbiórkę

Rating:
5.0
Popularity:
Low
Author: Biurokrata.pl
Published: 03/02/2017

Wniosek o wydanie pozwolenia na rozbiórkęWniosek o wydanie pozwolenia na rozbiórkę jest dokumentem składanym w Urzędzie Rejonowym, który ma na celu uzyskanie możliwości do dokonania rozbiórki budynku na danym terenie. 

Tags:
This e-document has no tags definied.

Dokumenty w tej samej kategorii
Odwołanie od decyzji administracyjnej

Formularz odwołania od decyzji administracyjnej.

Rezygnacja z Neostrady

Rezygnacja z Neostrady jest dokumentem, który można złożyć w salonie Orange w sytuacji kiedy chce się zakończyć współpracę z korzystania z usług internetowych.Add comment

Your rate:


0

Comments  (0)

----
E-document: Author:

Kiedy można dokonać rozbiórki budynku bez pozwolenia


Właściciel obiektów budowlanych może je rozebrać bez zgody urzędu, jeśli ich postawienie nie wymaga pozwolenia na budowę i nie podlegają one ochronie jako zabytki. Przykładowo bez pozwolenia można wybudować – a więc i rozebrać – wolno stojący parterowy budynek gospodarczy lub wiatę o powierzchni zabudowy nieprzekraczającej 25 m2 , ogrodzenie i altanę śmietnikową.

Kiedy wymagane jest zgłoszenie


Jeżeli budynek lub budowla nie mają 8 m wysokości i stoją w nie mniejszej odległości od granicy działki niż połowa ich wysokości oraz nie są wpisane do rejestru zabytków ani objęte ochroną konserwatorską, zamiar ich rozbiórki należy zgłosić w starostwie powiatowym. W zgłoszeniu określa się rodzaj, zakres i sposób prowadzenia robót rozbiórkowych. Można je rozpocząć dopiero po upływie 30 dni od doręczenia zgłoszenia, pod warunkiem jednak że urząd w tym czasie nie wyda decyzji o sprzeciwie.

Zgłoszenie jest ważne dwa lata od określonego w nim terminu.

Starosta po otrzymaniu zgłoszenia ma prawo nałożyć na właściciela obowiązek uzyskania pozwolenia na rozbiórkę budynku lub budowli, w wypadku gdy rozbiórka ta:
-może wpłynąć na pogorszenie stosunków wodnych, -warunków sanitarnych oraz stanu środowiska, -wymaga zachowania warunków, od których spełnienia może być uzależnione prowadzenie robót związanych z rozbiórką.


Do góry