Invoices, warehouses, CRM
Fast, easy and convenient
Wniosek o wydanie interpretacji ZUS

Rating:
5.0
Popularity:
Low
Author: Biurokrata.pl
Published: 02/02/2017

Wniosek o wydanie interpretacji ZUSWydanie interpretacji kojarzy się przede wszystkim z przepisami podatkowymi. Jednak Zakład Ubezpieczeń Społecznych również oferuje możliwość wystawienia indywidualnej interpretacji - wynika to z Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (art. 10).

Tags:
This e-document has no tags definied.

Dokumenty w tej samej kategorii
Pełnomocnictwo do zawarcia umowy

Pełnomocnictwo do zawarcia umowy stanowi prosty, jednostronicowy dokument, na mocy którego mocodawca upoważnia inna osobę do zawarcia w jego imieniu przedmiotowej umowy, określonej w treści pełnomocnictwa.Skierowanie na badania

Skierowanie na badania, a także wzór orzeczenia lekarskiego, jakie lekarz medycyny pracy wystawia pracownikowi po przeprowadzonym badaniu, określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia.

Add comment

Your rate:


0

Comments  (0)

----
E-document: Author:

Czego może dotyczyć interpretacja ZUS?


Interpretacje, jakie wydaje ZUS, dotyczą następujących zagadnień:
-obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym,

-zasad obliczania składek na ubezpieczenia społeczne,

-ubezpieczenie zdrowotne,

-Fundusz Pracy,

-Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych,

-podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, -ubezpieczenie zdrowotne,


Natomiast nie będą wydawane interpretacje związane m.in. z:


-objęciem ubezpieczeniem zdrowotnym,

-obowiązkiem opłacania przez przedsiębiorcę składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,

-uznaniem danej pracy za pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze,

-świadczeniami (np. chorobowe, macierzyńskie),

-zasadami składania i wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych.Do góry
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website and in compliance with Cookie Policy. You can manage cookie settings in your web browser options.