Invoices, warehouses, CRM
Fast, easy and convenient
Wniosek o pozwolenie na widzenie

Rating:
5.0
Popularity:
Low
Author: Biurokrata.pl
Published: 21/07/2016

Wniosek o pozwolenie na widzenieZezwolenie na widzenie umożliwia osobie bliskiej, w określonych sytuacjach, na bezpośredni kontakt z osobą tymczasowo aresztowaną. 
Tags:
This e-document has no tags definied.

Dokumenty w tej samej kategorii
Pełnomocnictwo

Pełnomocnictwo jest formą upoważnienia danego przez jedną osobę drugiej, która w imieniu dającego pełnomocnictwo ma dokonać określonej w pełnomocnictwie czynności prawnej.

Wzór listu referencyjnego

List referencyjny ma kilka istotnych zalet. W przeciwieństwie do referencji ustnej (przekazanej przez dotychczasowego pracodawcę telefonicznie) pozwala w pełni kontrolować informacje, które zdobędzie  nowy pracodawca.Add comment

Your rate:


0

Comments  (0)

----
E-document: Author:

Wniosek o pozwolenie na widzenie - szczegóły: 


Decyzja o uwzględnieniu wniosku o zezwolenia na widzenie zawsze należy do prokuratora prowadzącego postępowanie przygotowawcze, który może jej udzielić osobom najbliższym. Prokurator może także odmówić wydania zezwolenia na widzenie jeżeli uzna, że może ono utrudniać postępowanie i przemawia za tym ważny interes prowadzonego śledztwa. Odmowa udzielenia zezwolenia na widzenie jest decyzją niezaskarżalną.

Prokurator może udzielając zezwolenia na widzenie zastrzec iż będzie przy tym obecny osobiście

lub osoba przez niego wyznaczona. Zezwolenie na widzenie jest podstawą dla Służby Więziennej do jego wykonania w czasie i miejscu określonym w Regulaminie placówki penitencjarnej, w której przebywa tymczasowo aresztowana osoba. 

Zezwolenie na widzenie wydawane jest zawsze bezpłatne. 

Wydaje się je w godzinach urzędowania jednostki prokuratury, do dyspozycji której tymczasowo aresztowany pozostaje.


Do góry
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website and in compliance with Cookie Policy. You can manage cookie settings in your web browser options.