Invoices, warehouses, CRM
Fast, easy and convenient
E-document card
Wniosek o pozwolenie na budowe

Rating:
5.0
Popularity:
Low
Author: Biurokrata.pl
Published: 03/02/2017

Wniosek o pozwolenie na budoweWniosek o pozwolenie na budowę składa wnioskodawca (inwestor lub jego pełnomocnik) we właściwym starostwie powiatowym. Stronami postępowania w tej sprawie są, oprócz wnioskodawcy (inwestora i / lub właścicieli) użytkownicy wieczyści, zarządcy nieruchomości i właściciele nieruchomości leżących w tzw. obszarze oddziaływania planowanego obiektu.

Tags:
This e-document has no tags definied.

Dokumenty w tej samej kategorii
Informacja dla rodziców o zakazie podawania dzieciom leków na terenie żłobka/przedszkola

W związku ze "Stanowiskiem Ministra zdrowia w sprawie możliwości podawania leków dzieciom przez nauczycieli w szkole i przedszkolu" nauczyciele nie mogą podawać dzieciom leków.

Oświadczenie sprawcy wypadku

Formularz oświadczenia sprawcy wypadku, wraz z protokołem opisującym okoliczności zdarzenia, jak również uszkodzenia wynikłe z wypadku, a także wskazujący świadków.

Add comment

Your rate:


0

Comments  (0)

----
E-document: Author:

Zgodnie z prawem budowlanym bez pozwolenia na budowę nie możesz rozpocząć prac budowlanych.

Wniosek składa się w starostwie powiatowym w wydziale architektury i budownictwa na gotowym formularzu dostępnym w urzędzie.

Do wniosku trzeba dołączyć:


-cztery egzemplarze projektu budowlanego;

-decyzję o warunkach zabudowy (jeśli była wymagana);

-oświadczenie inwestora o posiadaniu tytułu prawnego do działki (akt własności, umowa dzierżawy) składane pod rygorem odpowiedzialności karnej;

-zaświadczenia o przynależności projektantów do regionalnych izb branżowych;

-opinie, uzgodnienia, pozwolenia wymagane szczególnymi przepisami prawa, zależnie od rodzaju, specyfiki czy miejsca zamierzenia budowlanego, np. dotyczącymi budowy na terenie objętym ochroną przyrody lub konserwatorską, także wymogami sanepidu lub przepisami przeciwpożarowymi.Do góry
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website and in compliance with Cookie Policy. You can manage cookie settings in your web browser options.