Invoices, warehouses, CRM
Fast, easy and convenient
Wniosek o podwyżkę wynagrodzenia

Rating:
5.0
Popularity:
Very high
Author: Biurokrata.pl
Published: 31/01/2016

Wniosek o podwyżkę wynagrodzeniaPodanie o podwyżkę wynagrodzenia powinno być złożone w formie pisemnej. 
Tags:
This e-document has no tags definied.

Add comment

Your rate:


0

Comments  (0)

----
E-document: Author:

Podanie o podwyżkę wynagrodzenia powinno być złożone w formie pisemnej. Oprócz oczekiwań finansowych należy w nim zawrzeć uzasadnienie swojej prośby. Jest to właściwie najważniejsza część podania - niewłaściwie umotywowana prośba znacznie zmniejsza szanse na uzyskanie podwyżki.Do góry