Invoices, warehouses, CRM
Fast, easy and convenient
Wniosek o dokonanie zmiany danych osobowych

Rating:
5.0
Popularity:
Low
Author: Biurokrata.pl
Published: 12/06/2014

Wniosek o dokonanie zmiany danych osobowychFormularz wniosku o dokonanie zmiany danych osobowych - do przedstawienia w instytucji bankowej lub na uczelni. Wniosek składany po zmianie nazwiska w wyniku małżeństwa, czy też przy zmianie miejsca zamieszkania.
Tags:
This e-document has no tags definied.

Dokumenty w tej samej kategorii
Protokół odbioru robót

Protokół odbioru robót jest tworzony w obecności Zamawiającego wykonania robót oraz Wykonawcy.Ewidencja prezentów o małej wartości

Nieodpłatne przekazanie przez podatnika towarów należących do jego firmy jest opodatkowane VAT, o ile podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu:
     - nabycia,
     - importu,
     - wytworzenia tych towarów/ich części składowych.
Mówi o tym art. 7 ust. 2 Ustawy o podatku od towarów i usług. Wyjątek stanowią tutaj prezenty o małej wartości.


Add comment

Your rate:


0

Comments  (0)

----
E-document: Author:Do góry
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website and in compliance with Cookie Policy. You can manage cookie settings in your web browser options.