Invoices, warehouses, CRM
Fast, easy and convenient
Wezwanie do zwrotu wynajmowanego lokalu użytkowego

Rating:
5.0
Popularity:
Low
Author: Biurokrata.pl
Published: 21/07/2016

Wezwanie do zwrotu wynajmowanego lokalu użytkowegoFormularz wezwania do zwrotu wynajmowanego lokalu użytkowego.
Tags:
This e-document has no tags definied.

Dokumenty w tej samej kategorii
Wniosek o przydział mieszkania

Wniosek o przydział mieszkania należy złożyć w wydziale do spraw lokalowych właściwej jednostki władzy terytorialnej (urzędu gminy lub dzielnicy). Do wniosku należy dołączyć wymagane przez gminę oświadczenia i zaświadczenia. Są to między innymi dokumenty potwierdzające wysokość zarobków wnioskodawcy i członków jego rodziny.Zażalenie

Formularz zażalenia postanowienia sądu.

Add comment

Your rate:


0

Comments  (0)

----
E-document: Author:

Wezwanie do zwrotu wynajmowanego lokalu użytkowego - szczegóły: 

 
Kiedy najemca – po wygaśnięciu umowy najmu lub jej rozwiązaniu przez wypowiedzenie – odmawia opuszczenia lokalu lub po prostu tego nie czyni, należy podjąć różnego rodzaje kroki, które poskutkują pozytywnym zakończeniem sprawy. Przede wszystkim  na piśmie należy (wysłanym pocztą poleconą) wezwać najemcę do opuszczenia lokalu.

Można również wręczyć najemcy pismo osobiście za pokwitowaniem

, koniecznie w obecności przyprowadzonego świadka, niebędącego krewnym lub małżonkiem (np. dozorcy domu, w którym lokal się znajduje). W razie odmowy przyjęcia pisma lub pokwitowania obecna przy tym dodatkowa osoba będzie mogła poświadczyć na kopii odbioru fakt jego doręczenia.Do góry
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website and in compliance with Cookie Policy. You can manage cookie settings in your web browser options.