Invoices, warehouses, CRM
Fast, easy and convenient
Upoważnienie pacjenta do odebrania wyników badań

Rating:
5.0
Popularity:
Very high
Author: Biurokrata.pl
Published: 18/05/2016

Upoważnienie pacjenta do odebrania wyników badańDo odebrania wyników badań, które nie są nasze, potrzebne jest upoważnienie do odebrania wyników badań.
Tags:
This e-document has no tags definied.

Add comment

Your rate:


0

Comments  (0)

----
E-document: Author:

Upoważnienie pacjenta do odebrania wyników badań


Do odebrania wyników badań, które nie są nasze, potrzebne jest upoważnienie do odebrania wyników badań.
Każda placówka świadcząca usługi medyczne jest zobowiązana zapewnić ochronę danych zawartych w wynikach badań, dlatego osobie pośredniej potrzebne jest upoważnienie do odbioru wyniku badań. Pacjent ma prawo dostępu do wyników badań dotyczących jego stanu zdrowia. Placówka świadcząca usługi medyczne jest zobowiązana udostępnić wyniki badań: pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, osobie upoważnionej przez pacjenta, upoważnionym organom. Po śmierci pacjenta, prawo wglądu w wyniki badań ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia.


Do góry
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website and in compliance with Cookie Policy. You can manage cookie settings in your web browser options.