Invoices, warehouses, CRM
Fast, easy and convenient
Umowa o podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Rating:
5.0
Popularity:
Low
Author: Biurokrata.pl
Published: 19/07/2016

Umowa o podnoszenie kwalifikacji zawodowychPracownik, który wyrazi chęć podnoszenia kwalifikacji zawodowych może spodziewać się szeregu udogodnień ze strony zatrudniającego.
Tags:
This e-document has no tags definied.

Dokumenty w tej samej kategorii
Faktura pro forma

Faktura pro forma to dokument coraz częściej spotykany w obrocie gospodarczym. Faktura ta w zasadzie niczym nie różni się pod względem formalnym od zwykłych faktur, poza tytułem, wskazującym na to, iż jest to faktura pro forma. W praktyce jednakże, dokument ten traktowany jest zupełnie inaczej niż standardowe faktury sprzedaży.Wezwanie do zaprzestania naruszania znaku towarowego

Znak towarowy to nie tylko symbol, pod którym przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą - to także element majątku, znak, pod którym firma jest znana i symbol jej renomy. Add comment

Your rate:


0

Comments  (0)

----
E-document: Author:

Każdy pracownik ma prawo do podniesienia swoich kwalifikacji zawodowej: 


W celu dokształcania zawodowego potrzebuje jednak inicjatywy lub chociaż zgody pracodawcy. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych może przybrać postać kursu językowego, studiów podyplomowych lub szkolenia specjalizacyjnego. 

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych (dokształcanie)

to, wg ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141), zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności przez pracownika, z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą. Dalsza edukacja odbywa się w ramach pracy aktualnie wykonywanej, również gdy planowany jest awans pracownika lub zmiana warunków jego pracy.

Warunek korzystania ze świadczeń gwarantowanych ustawowo stanowi inicjatywa/ zgoda pracodawcy na podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracownika.


Do góry
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website and in compliance with Cookie Policy. You can manage cookie settings in your web browser options.