Invoices, warehouses, CRM
Fast, easy and convenient
Umowa o indywidualnej odpowiedzialności materialnej

Rating:
5.0
Popularity:
Low
Author: Biurokrata.pl
Published: 19/07/2016

Umowa o indywidualnej odpowiedzialności materialnejKodeks pracy przewiduje zasadniczo dwa rodzaje odpowiedzialności materialnej pracownika.
Tags:
This e-document has no tags definied.

Dokumenty w tej samej kategorii
Arkusz spis z natury - wariant II

Remanent, czyli spis z natury. musi odzwierciedlać rzeczywisty stan (liczbę) rzeczy nim objętych. Przygotowując spis z natury nie można ograniczyć się do wydruku z firmowego komputera stanów produktów, ale trzeba fizycznie sprawdzić, ile ich jest i w jakim są stanie. Spis z natury jest też nazywany inwentaryzacją.

Likwidacja środka trwałego

Uszkodzenie środka trwałego w firmie czasem wiąże się z tym, że jego naprawa może okazać się nieopłacalna. Nie pozostaje nic innego, jak dokonać jego likwidacji.

Add comment

Your rate:


0

Comments  (0)

----
E-document: Author:

Umowa o odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie to: 


Pracownik może ponosić indywidualną odpowiedzialność za mienie powierzone, ale także być zobowiązany do wyliczenia się z mienia pracodawcy wspólnie z innymi osobami. Warunkiem ustanowienia wspólnej odpowiedzialności majątkowej pracowników jest jednak zawarcie umowy, na podstawie której następuje łączne powierzenie im mienia.

Ten rodzaj odpowiedzialności dotyczy osób mających status pracowniczy

. Kodeks pracy nie stawia szczególnych wymagań pracownikom, z którymi ma być zawarta umowa o współodpowiedzialności. Z charakteru tej umowy wynika jedynie, że ma ona dotyczyć osób zatrudnionych na stanowiskach związanych z pieczą nad powierzonym im mieniem. Dla firmy istotna jest natomiast liczba podwładnych, którzy na podstawie umowy mają przyjąć wspólną odpowiedzialność za szkody spowodowane powstaniem niedoboru w powierzonym im łącznie mieniu.

Zawarcie umowy jest możliwe, gdy liczba pracowników w miejscu powierzenia mienia nie przekracza 8 osób

na jedną zmianę i 12 osób na dwie zmiany. Przy pracy wykonywanej w systemie trzyzmianowym w miejscu powierzenia mienia może pracować nie więcej niż 16 pracowników. Natomiast w zakładach usługowych, żywienia zbiorowego oraz sklepach samoobsługowych pracownicy mogą przyjąć wspólną odpowiedzialność, jeżeli ich liczba w miejscu powierzenia mienia nie przekracza 24 osób na jedną zmianę.Do góry
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website and in compliance with Cookie Policy. You can manage cookie settings in your web browser options.