Invoices, warehouses, CRM
Fast, easy and convenient
Umowa kupna sprzedaży samochodu

Rating:
5.0
Popularity:
Very high
Author: Biurokrata.pl
Published: 26/06/2014

Umowa kupna sprzedaży samochoduWzór umowy kupna sprzedaży samochodu.
Tags:
This e-document has no tags definied.

Dokumenty w tej samej kategorii
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej.

Skierowanie pracownika na badania lekarskie

Formularz skierowania pracownika na wstępne lub okresowe badania lekarskie.

Add comment

Your rate:


0

Comments  (0)

----
E-document: Author:

Obowiązki kupującego samochódUmowa kupna sprzedaży samochodu wiąże się z określonymi obowiązkami zarówno dla kupującego jak i sprzedającego.

W ciągu 30 dni od daty podpisania umowy Kupujący musi zarejestrować samochód w Wydziale Komunikacji odpowiedniego urzędu. Zabezpiecza to sprzedającego od ewentualnych roszczeń, gdyby nowy właściciel spowodował wypadek lub został ukarany mandatem prowadząc pojazd zarejestrowany jeszcze na starego właściciela. Jeśli samochód został zakupiony w Polsce do Wydziału Komunikacji musimy dostarczyć:
1) dowód własności pojazdu (faktura, rachunek, umowa kupna sprzedaży samochodu, darowizny, zamiany itp.);
2) dowód rejestracyjny z ważnym przeglądem technicznym lub decyzja o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu;
3) kartę pojazdu - jeśli została wydana;
4) aktualne potwierdzenie zawarcia polisy OC;
5) dowód osobisty;
6) tablice rejestracyjne.

Nowy właściciel pojazdu musi też zdecydować czy chce pozostawić ubezpieczenie samochodu OC w zakładzie ubezpieczeń, w którym wykupił ją sprzedający. Nabywca otrzymaną wraz z pojazdem polisę OC będzie mógł wypowiedzieć przez cały czas jej trwania. Ponadto nabywca musi opłacić podatek oraz złożyć w urzędzie skarbowym deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych na formularzu PCC-3. Jeśli nabywcą są dwie osoby lub więcej, to w urzędzie skarbowym, oprócz formularza PCC-3, należy złożyć formularz PCC-3A. Formularz ten zawiera informację o pozostałych uczestnikach transakcji, którzy zostali wymienieni w umowie kupna-sprzedaży samochodu czy innego pojazdu. Ponadto zgodnie z ustawą ubezpieczeniową sprzedający powinien w ciągu 14 dni od daty sprzedaży poinformować o tym fakcie ubezpieczyciela.

 

Tekst umowy kupna-sprzedaży samochoduUmowa kupna-sprzedaży pojazdu powinna być sporządzona w formie pisemnej, w co najmniej dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Musi być w niej określenie przedmiotu sprzedaży, to jest: marki, modelu, numeru nadwozia, roku produkcji oraz ceny samochodu, motocykla czy innego pojazdu. W umowie musi się znaleźć data, dane każdej ze stron – imię i nazwisko, adres zameldowania, NIP, PESEL, seria i numer dokumentu tożsamości, kto wydał te dokumenty oraz podpisy tychże stron ("kupującego" i "sprzedającego").

 

Standardowo w każdej umowie kupna-sprzedaży auta czy motocykla znajduje się zapis, że kupujący zna stan techniczny auta i nie będzie rościł sobie żadnych praw w tym względzie wobec sprzedającego. Taki zapis jest korzystny dla sprzedającego, bo chroni go przed ewentualnymi roszczeniami nabywcy z tytułu wad ukrytych.

Z umowy kupna-sprzedaży samochodu czy innego pojazdu możemy zrezygnować, gdy kupujemy auto od firmy. Wtedy wystarczy faktura VAT, ale dobrze, żeby znalazły się na niej zapisy o tym, że kupujący zna stan pojazdu, auto lub jednoślad jest wolne od wad prawnych, jest wolne od roszczeń osób trzecich i nie jest przedmiotem żadnego postępowania ani zabezpieczenia.


Uwaga - zaliczka czy zadatek?Bywają sytuacje, że strony przed podpisaniem umowy umawiają się na zaliczkę lub zadatek (w formie umowy przedwstępnej).

Są to dwie formy, które niosą za sobą różne skutki. Zaliczka to część ostatecznej zapłaty za samochód. W przypadku gdy transakcja nie dojdzie do skutku kupujący ma prawo żądać zwrotu pieniędzy. Sprzedający musi zwrócić wtedy całą kwotę zaliczki. W przypadku zadatku - gdy sprzedający uchyla się od wydania samochodu w terminie określonym w umowie przedwstępnej, to kupujący może żądać dwukrotności kwoty zadatku. Jednak gdy kupujący dał zadatek i to on zrezygnował z transakcji, to sprzedający może zadatek zatrzymać. Gdy umowa przedwstępna zostaje rozwiązana za zgodą obu stron, wówczas sprzedający zwraca kupującemu sam zadatek.

 Do góry