Invoices, warehouses, CRM
Fast, easy and convenient
E-document card
Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem

Rating:
5.0
Popularity:
Medium
Author: Biurokrata.pl
Published: 25/06/2014

Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniemFormularz rozwiązania umowy o pracę z podaniem terminu wypowiedzenia.
Tags:
This e-document has no tags definied.

Dokumenty w tej samej kategorii
Wezwanie do zapłaty

Wzór wezwania do zapłaty.

Wniosek o udzielenie urlopu macierzyńskiego

Rodzicom dzieci urodzonych w 2014 roku będzie przysługiwać urlop macierzyński w wymiarze 20 tygodni na jedno dziecko (w tym 14 zarezerwowanych tylko dla matki), dodatkowy urlop macierzyński w wymiarze sześciu tygodni i urlop rodzicielski w wymiarze 26 tygodni. Z urlopu dodatkowego oraz urlopu rodzicielskiego będą mogli korzystać ojciec i matka dziecka.

Add comment

Your rate:


0

Comments  (0)

----
E-document: Author:

Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem - informacje dodatkowe.Wypowiedzenie umowy o pracę - jest oświadczeniem woli złożonym przez jedną stronę stosunku pracy drugiej stronie, powodującym rozwiązanie umowy o pracę z upływem okresu wskazanego w oświadczeniu zwanego okresem wypowiedzenia, czyli okresu od momentu wypowiedzenia do ustania stosunku pracy.Wypowiedzenie stanowi podstawowy sposób rozwiązania umowy na czas nieokreślony i na okres próbny.

Wypowiedzenie umowy na czas określony jest możliwe:
1) jeśli umowa została zawarta na co najmniej 6-mcy i została w niej zamieszczona klauzula,dopuszczająca wcześniejsze jej rozwiązanie z 2 tygodniowym wypowiedzeniem
2) w razie upadłości lub likwidacji pracodawcy
3) w razie wypowiadania pracownikom stosunków pracy w ramach grupowego zwolnienia

Długość okresu wypowiedzenia zależy od rodzaju umowy o prace a w przypadku umów na czas próbny i nieokreślony także od stażu pracy u danego pracodawcy.

Długość okresu wypowiedzenia:
1) umowa na okres próbny:
      a) 3 dni robocze,jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni;
      b) 1 tydzień jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie;
      c) 2 tygodnie gdy okres próbny wynosi 3 miesiące.
2) umowa na czas nieokreślony:
      a) 2 tygodnie jeśli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 m-cy;
      b) 1 miesiąc jeśli pracownik był zatrudniony co najmniej 6-mcy;
      c) 3 miesiące jeśli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.
3) umowa na czas określony:
      a) w sytuacjach kiedy możliwe jest jej wypowiedzenie 2 tygodnie.
4) umowa na wykonanie określonej pracy:
      a) w sytuacjach kiedy możliwe jest jej wypowiedzenie 2 tygodnie.
5) umowa na zastępstwo:
      a) 3 dni robocze.

W okresie wypowiedzenia pracownik zachowuje wszystkie uprawnienia pracownicze.

Ponadto w przypadku dokonania wypowiedzenia przez pracodawcę może skorzystać ze zwolnienia na poszukiwanie pracy z zachowaniem praw do wynagrodzenia:
1) 2 dni robocze jeśli okres wypowiedzenia nie przekracza 1 miesiąca;
2) 3 dni robocze jeśli okres wypowiedzenia trwa 3 miesiące.


Do góry
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website and in compliance with Cookie Policy. You can manage cookie settings in your web browser options.