Invoices, warehouses, CRM
Fast, easy and convenient
Rejestr sprzedaży i zakupów vat

Rating:
5.0
Popularity:
Low
Author: Biurokrata.pl
Published: 22/08/2016

Rejestr sprzedaży i zakupów vatRejestry VAT to jedna z podstawowych form ewidencji, obok księgi przychodów i rozchodów lub ewidencji przychodów, którą obligatoryjnie muszą prowadzić czynni podatnicy podatku od towarów i usług. Mają obowiązek ujmować w ewidencji prowadzonej dla celów VAT sprzedaż oraz wydatki, od których przysługuje odliczenie VAT udokumentowane fakturami. Rejestr sprzedaży i zakupu VAT stanowi podstawę do prawidłowego rozliczenia podatku od towarów i usług.
Tags:
This e-document has no tags definied.

Dokumenty w tej samej kategorii
Faktura VAT

Faktura VAT to ściśle sformalizowany dokument papierowy lub elektroniczny potwierdzający przeprowadzenie czynności podlegającej opodatkowaniu VAT.

Umowa najmu lokalu mieszkalnego lub użytkowego (firma - osoba prywatna)

Formularz umowy najmu lokalu mieszkalnego lub użytkowego (firma - osoba prywatna).

Add comment

Your rate:


0

Comments  (0)

----
E-document: Author:

Rejestr zakupów i sprzedaży VAT


Rejestry VAT to jedna z podstawowych form ewidencji, obok księgi przychodów i rozchodów lub ewidencji przychodów, którą obligatoryjnie muszą prowadzić czynni podatnicy podatku od towarów i usług. Mają obowiązek ujmować w ewidencji prowadzonej dla celów VAT sprzedaż oraz wydatki, od których przysługuje odliczenie VAT udokumentowane fakturami. Rejestr sprzedaży i zakupu VAT stanowi podstawę do prawidłowego rozliczenia podatku od towarów i usług.

Podstawą zapisów w rejestrze zakupów VAT między innymi są:

   - faktury VAT, VAT RR, VAT marża, faktury zaliczkowe;
   - w określonych sytuacjach paragony (pod warunkiem że zawierają niezbędne dane);
   - inne dokumenty, np. dokumenty celne.

W rejestrze zakupu VAT nie należy ujmować wydatków, które związane są z:

   - czynnościami zwolnionymi z opodatkowania,
   - czynnościami nieopodatkowanymi,
   - czynnościami, od których nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego.Do góry