Invoices, warehouses, CRM
Fast, easy and convenient
Protokół zwrotu towaru

Rating:
5.0
Popularity:
Medium
Author: Biurokrata.pl
Published: 06/09/2016

Protokół zwrotu towaruProtokół przyjęcia zwrotu towaru jest obowiązkiem. Jeśli dokonywany jest zwrot towaru i trzeba zwrócić całość lub część należności za towar należy sporządzić protokół przyjęcia zwrotu.

Tags:
This e-document has no tags definied.

Dokumenty w tej samej kategorii
Wniosek o wydanie zaświadczenia

Zaświadczenie – dokument potwierdzający określony fakt lub stan
Zaświadczenie urzędowe - urzędowy dokument, wydany przez właściwy organ administracji publicznej, potwierdzający określone fakty lub stan prawny.


CEIDG-MW

Formularz załącznika do wniosku CEIDG-1 - dodatkowe miejsca wykonywania działalności gospodarczej.

Add comment

Your rate:


0

Comments  (0)

----
E-document: Author:

Protokół zwrotu towaru

Protokół przyjęcia zwrotu towaru jest obowiązkiem. Jeśli dokonywany jest zwrot towaru i trzeba zwrócić całość lub część należności za towar należy sporządzić protokół przyjęcia zwrotu.


Ewidencja zwrotu towarów powinna zawierać:

   - datę sprzedaży;

   - nazwę towaru lub usługi pozwalającą na jednoznaczną ich identyfikację i ewentualnie opis towaru lub usługi stanowiący rozwinięcie tej nazwy;

   - termin dokonania zwrotu towaru lub reklamacji towaru lub usługi;

   - wartość brutto zwracanego towaru lub wartość brutto towaru lub usługi będących przedmiotem reklamacji oraz wartość podatku należnego - w przypadku zwrotu    

     całości należności z tytułu sprzedaży;

   - zwracaną kwotę (brutto) oraz odpowiadającą jej wartość podatku należnego - w przypadku zwrotu części należności z tytułu sprzedaży;

   - dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży;

   - protokół przyjęcia zwrotu towaru lub reklamacji towaru lub usługi podpisany przez sprzedawcę i nabywcę.Do góry