Invoices, warehouses, CRM
Fast, easy and convenient
Protokół zwrotu towaru

Rating:
5.0
Popularity:
Medium
Author: Biurokrata.pl
Published: 06/09/2016

Protokół zwrotu towaruProtokół przyjęcia zwrotu towaru jest obowiązkiem. Jeśli dokonywany jest zwrot towaru i trzeba zwrócić całość lub część należności za towar należy sporządzić protokół przyjęcia zwrotu.

Tags:
This e-document has no tags definied.

Dokumenty w tej samej kategorii
Rachunek do umów zlecenia

Rachunek do umowy zlecenia jest potwierdzeniem zapłaty za wcześniej ustalone i wykonane zadanie.

Add comment

Your rate:


0

Comments  (0)

----
E-document: Author:

Protokół zwrotu towaru

Protokół przyjęcia zwrotu towaru jest obowiązkiem. Jeśli dokonywany jest zwrot towaru i trzeba zwrócić całość lub część należności za towar należy sporządzić protokół przyjęcia zwrotu.


Ewidencja zwrotu towarów powinna zawierać:

   - datę sprzedaży;

   - nazwę towaru lub usługi pozwalającą na jednoznaczną ich identyfikację i ewentualnie opis towaru lub usługi stanowiący rozwinięcie tej nazwy;

   - termin dokonania zwrotu towaru lub reklamacji towaru lub usługi;

   - wartość brutto zwracanego towaru lub wartość brutto towaru lub usługi będących przedmiotem reklamacji oraz wartość podatku należnego - w przypadku zwrotu    

     całości należności z tytułu sprzedaży;

   - zwracaną kwotę (brutto) oraz odpowiadającą jej wartość podatku należnego - w przypadku zwrotu części należności z tytułu sprzedaży;

   - dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży;

   - protokół przyjęcia zwrotu towaru lub reklamacji towaru lub usługi podpisany przez sprzedawcę i nabywcę.Do góry
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website and in compliance with Cookie Policy. You can manage cookie settings in your web browser options.