Invoices, warehouses, CRM
Fast, easy and convenient

Protokół odbioru robót

Rating:
5.0
Popularity:
High
Author: Biurokrata.pl
Published: 07/02/2017

Protokół odbioru robótProtokół odbioru robót jest tworzony w obecności Zamawiającego wykonania robót oraz Wykonawcy.

Tags:
This e-document has no tags definied.

Dokumenty w tej samej kategorii
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

Formularz oświadczenia odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa.

Wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego

Formularz wniosku o udzielenie bezpłatnego urlopu wychowawczego, który przysługuje każdemu pracownikowi, do opieki nad urodzonym dzieckiem w wieku do 4 lat.

Add comment

Your rate:


0

Comments  (0)

----
E-document: Author:

Protokół odbioru robót szczegóły:


W piśmie ujmuje się wszystkie najważniejsze elementy zakończonej inwestycji. W pierwszej kolejności należy wpisać numer umowy oraz zakres robót, które są przedmiotem odbioru. Następnie trzeba przedstawić komisję stwierdzającą zgodność wykonywanych prac z warunkami umowy, wskazując na jakość robót. Jest też miejsce na uwagi i zastrzeżenia. Komisja składa się przedstawicieli zamawiającego, wykonawcy oraz inspektorów nadzoru. Pismo podpisuje kierownik budowy i inspektor nadzoru.


Do góry