Invoices, warehouses, CRM
Fast, easy and convenient
E-document card
Protokół odbioru dzieła

Rating:
5.0
Popularity:
Medium
Author: Biurokrata.pl
Published: 05/12/2016

Protokół odbioru dziełaPrawo nie określa w jakiej formie dzieło powinno zostać przekazane zamawiającemu. Art. 642 kodeksu cywilnego precyzuje jedynie, że jeśli umowa nie stanowi inaczej, wykonawcy należy się wynagrodzenie w chwili oddania dzieła. Zdarzają się jednak sytuacje, że zamawiający odbiera dzieło, i nie chce dokonać zapłaty twierdząc na przykład że wykonawca nie dotrzymał terminu, bądź wykonał dzieło niewłaściwie itp. By przed takimi sytuacjami się zabezpieczyć warto sporządzić protokół odbioru dzieła.

Tags:
This e-document has no tags definied.

Dokumenty w tej samej kategorii
Spis z natury

Formularz spisu z natury - formy określania składników majątku, sporządzany przez podatników prowadzących podatkowe księgi przychodów i rozchodów.

Wniosek o udzielenie bezpłatnego urlopu

Na pisemny wniosek pracownika, pracodawca może mu udzielić bezpłatnego urlopu.

Add comment

Your rate:


0

Comments  (0)

----
E-document: Author:

Protokół odbioru dzieł

Prawo nie określa w jakiej formie dzieło powinno zostać przekazane zamawiającemu. Art. 642 kodeksu cywilnego precyzuje jedynie, że jeśli umowa nie stanowi inaczej, wykonawcy należy się wynagrodzenie w chwili oddania dzieła. Zdarzają się jednak sytuacje, że zamawiający odbiera dzieło, i nie chce dokonać zapłaty twierdząc na przykład że wykonawca nie dotrzymał terminu, bądź wykonał dzieło niewłaściwie itp. By przed takimi sytuacjami się zabezpieczyć warto sporządzić protokół odbioru dzieła.

Protokół odbioru dzieła, inaczej protokół zdawczo-odbiorczy, jest dokumentem potwierdzającym sfinalizowanie transakcji pomiędzy stronami umowy. Na podstawie tego dokumentu wykonawca przekazuje zamawiającemu wykonane dzieło a wykonawca potwierdza jego odbiór, tym samym wykonawca wywiązuje się z zawartej umowy. Jeśli zamawiający odbiera dzieło, zobowiązany jest wypłacić wykonawcy ustalone wynagrodzenie. Protokół może zawierac wskazówki zamawiającego odnośnie jakości, sposobu czy efektu wykonania dzieła. Wszelkie zastrzeżenia mogą zostać zawarte w spisywanym protokole, a tym samym przyjęte przez wykonawcę. W tym wypadku protokół będzie również zobowiązywał wykonawcę dzieła do wykonania stosownych poprawek czy zmian zgłoszonych przez zamawiającego. Protokół odbioru dzieła chroni obie strony - zamawiającego przed niewywiązaniem się wykonawcy z umowy, A wykonawcę przed nieuczciwością zamawiającego, który mimo wykonania i odebrania prac nie chciałby za nie zapłacić.Do góry
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website and in compliance with Cookie Policy. You can manage cookie settings in your web browser options.