Invoices, warehouses, CRM
Fast, easy and convenient
E-document card
Potwierdzenie sald

Rating:
5.0
Popularity:
Low
Author: Biurokrata.pl
Published: 30/08/2016

Potwierdzenie saldTags:
This e-document has no tags definied.

Dokumenty w tej samej kategorii
Karta ewidencji czasu pracy

Karta ewidencji czasu pracy jest prowadzona dla prawidłowego ustalenia przysługującego pracownikowi wynagrodzenia oraz wszystkich świadczeń, związanych ze świadczeniem pracy. Prowadzenie ewidencji czasu pracy należy do obowiązków każdego pracodawcy, który zatrudnia conajmniej jednego pracownika na podstawie umowy o pracę.

CEIDG-1

Formularz wniosku o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

Add comment

Your rate:


0

Comments  (0)

----
E-document: Author:

Potwierdzenie sald

Potwierdzenie sald to jedna z form inwentaryzacji, polega na wzajemnym uzyskaniu oświadczeń od kontrahentów na temat wzajemnych rozrachunków, które wynikają z prowadzonej księgowości.

Potwierdzenie sald jest narzędziem analitycznym do badania sytuacji majątkowej i finansowej danej jednostki.
Potwierdzenie sald dostarcza wiele informacji na temat rozrachunków - uznanych przez kontrahenta faktur zakupu wraz z naliczonymi do nich notami odsetkowymi.
Potwierdzenie sald wykazuje nieprawidłowości wewnątrz jednostki.

Zgodnie z przepisami, inwentaryzacja powinna zostać przeprowadzona nie wcześniej niż na trzy miesiące przed końcem roku obrotowego. Za końcowy termin przyjmuje się ten, w którym kontrahent mógłby odpowiedzieć. Bierze się pod uwagę racjonalne kryteria możliwości odpowiedzi bez zbędnej zwłoki. Termin ten nie powinien być późniejszy niż 15 dzień następnego roku obrotowego.


Do góry
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website and in compliance with Cookie Policy. You can manage cookie settings in your web browser options.