Invoices, warehouses, CRM
Fast, easy and convenient
E-document card
Podanie o urlop

Rating:
5.0
Popularity:
Low
Author: Biurokrata.pl
Published: 31/03/2016

Podanie o urlopUrlop przysługuje pracownikowi zgodnie z określonymi w kodeksie pracy przepisami i powinien zostać udzielony w roku, 
Tags:
This e-document has no tags definied.

Dokumenty w tej samej kategorii
Regulamin korzystania z komputerów służbowych

Regulamin korzystania z komputerów służbowych precyzuje służbowe zasady korzystania ze sprzętu komputerowego w firmie.

Umowa przeniesienia praw autorskich

Formularz umowy przeniesienia praw autorskich.

Add comment

Your rate:


0

Comments  (0)

----
E-document: Author:

Urlop przysługuje pracownikowi zgodnie z określonymi w kodeksie pracy

przepisami i powinien zostać udzielony w roku, w którym pracownik nabył do niego prawo.  Przepisy nie określają w jakiej formie powinno się udzielić urlopu, jednakże w praktyce przyjęło się, iż pracownik występuje o urlop z pisemnym wnioskiem. Wniosek o udzielenie urlopu pracownik składa bezpośrednio pracodawcy, bądź przełożonemu działu/oddziału w zależności od struktury przedsiębiorstwa.

Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z możliwością skorzystania z urlopu w przewidzianym terminie.

Pracodawca musi zaakceptować wniosek i wyrazić zgodę na udzielenie urlopu poprzez np. podpisanie podania o urlop. Dopiero wtedy pracownik może prawnie skorzystać z urlopu.

 Do góry
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website and in compliance with Cookie Policy. You can manage cookie settings in your web browser options.