Invoices, warehouses, CRM
Fast, easy and convenient
PZ przyjęcie z zewnątrz

Rating:
5.0
Popularity:
Low
Author: Biurokrata.pl
Published: 08/12/2016

PZ przyjęcie z zewnątrzProwadzenie dokumentacji magazynowej ma na celu prawidłowe zarządzanie przepływem materiałów i/lub towarów, materiałów i produktów gotowych posiadanych przez dany podmiot. O formie i obowiązku prowadzenia ewidencji magazynowej decyduje kierownik jednostki/właściciel firmy. 

Tags:
This e-document has no tags definied.

Dokumenty w tej samej kategorii
Karta ewidencji czasu pracy

Karta ewidencji czasu pracy jest prowadzona dla prawidłowego ustalenia przysługującego pracownikowi wynagrodzenia oraz wszystkich świadczeń, związanych ze świadczeniem pracy. Prowadzenie ewidencji czasu pracy należy do obowiązków każdego pracodawcy, który zatrudnia conajmniej jednego pracownika na podstawie umowy o pracę.

Likwidacja środka trwałego

Uszkodzenie środka trwałego w firmie czasem wiąże się z tym, że jego naprawa może okazać się nieopłacalna. Nie pozostaje nic innego, jak dokonać jego likwidacji.

Add comment

Your rate:


0

Comments  (0)

----
E-document: Author:

PZ - przyjęcie z zewnątrz

Prowadzenie dokumentacji magazynowej ma na celu prawidłowe zarządzanie przepływem materiałów i/lub towarów, materiałów i produktów gotowych posiadanych przez dany podmiot. O formie i obowiązku prowadzenia ewidencji magazynowej decyduje kierownik jednostki/właściciel firmy. 


Dokumenty potwierdzające ruch w magazynie to:

   - dokumenty przychodu towarów/materiałów:

       - PZ (przyjęcie z zewnątrz)

       - PW (przyjęcie wewnętrzne)

       - MM (przesunięcie międzymagazynowe)

   - dokumenty rozchodu towarów/materiałów:

       - WZ (wydanie na zewnątrz)

       - RW (rozchód wewnętrzny)

       - MM (przesunięcie międzymagazynowe).


Dokument PZ potwierdza przyjęcie do magazynu materiałów czy towarów z zewnątrz. Nie koniecznie musi to być przyjęcie towarów od dostawcy, może to być przyjęcie z innego magazynu w ramach jednego przedsiębiorstwa. Dokument ten sporządza się na podstawie otrzymanej faktury zakupu lub WZ otrzymanego od dostawcy, ale także na podstawie zamówienia zakupu. 

Zadaniem druku PZ jest umożliwienie rzetelnego prowadzenia gospodarki magazynowej związanej ze zmianą liczby oraz wartości towarów na magazynie. Na podstawie tego dokumentu aktualizuje się stany magazynowe o przyjęte towary. PZ to dokument wewnętrzny służący potrzebom firmy w celu wspomagania zarządzania magazynem i posiadanymi w nim materiałami i towarami.
Do góry