Invoices, warehouses, CRM
Fast, easy and convenient
Oświadczenie o rozpoczęciu ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących

Rating:
5.0
Popularity:
Low
Author: Biurokrata.pl
Published: 20/07/2016

Oświadczenie o rozpoczęciu ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrującychKasy rejestrujące, inaczej są to kasy fiskalne. urządzenie elektroniczne, służące do rejestracji obrotu oraz kwot podatku (dochodowego i VAT) należnego ze sprzedaży detalicznej.
Tags:
This e-document has no tags definied.

Dokumenty w tej samej kategorii
Wniosek o wydanie zaświadczenia

Zaświadczenie – dokument potwierdzający określony fakt lub stan
Zaświadczenie urzędowe - urzędowy dokument, wydany przez właściwy organ administracji publicznej, potwierdzający określone fakty lub stan prawny.


Zgoda na przetwarzanie wizerunku ucznia

Ochrona danych osobowych dotyczy też placówek państwowych, takich jak szpitale, urzędy czy szkoły. Te ostatnie często wykorzystują wizerunki swoich uczniów dla celów promocyjno-marketingowych, czy to umieszczając je w szkolnych gablotach, czy też tworząc galerie na stronie internetowej. Szkoła musi posiadać prawo do przetwarzania danych osobowych podopiecznego. Konieczna jest zgoda opiekuna prawnego na przetwarzanie wizerunku tegoż ucznia.

Add comment

Your rate:


0

Comments  (0)

----
E-document: Author:

Oświadczenie o rozpoczęciu ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących

Kasy rejestrujące, inaczej kasy fiskalne. urządzenie elektroniczne, służące do rejestracji obrotu oraz kwot podatku (dochodowego i VAT) należnego ze sprzedaży detalicznej.

Niektóre z kas rejestrujących stosowanych na świecie nie posiadają pamięci fiskalnej lub nie stanowi ona źródła naliczania podatku VAT, a dane o obrotach rejestrowane są w zewnętrznej zabezpieczonej pamięci np. kraje takie jak: Szwecja, Serbia, niektóre kraje w Afryce.

Stosowane w Polsce, podobnie jak we Włoszech czy Grecji kasy rejestrujące to kasy fiskalne wyposażone w pamięć fiskalną o właściwościach OTP (ang. one time programming), oznaczoną unikalnym numerem tzw. numerem unikatowym, w której na zakończenie doby sprzedaży zapisywane są co najmniej kwoty netto i podatku, według poszczególnych stawek VAT, a także łączna kwota podatku i łączna kwota należności brutto.

Każdy sprzedający, którego przychody przekroczyły graniczną wartość określoną przez Ministerstwo Finansów, jest obowiązany do rejestracji sprzedaży detalicznej przy pomocy kasy fiskalnej. Sprzedaż niektórych grup towarów (np. alkoholu, papierosów) obligatoryjnie podlega rejestracji za pomocą kas bez względu na wysokość obrotu. Po zakończeniu każdego dnia sprzedaży, użytkownik (kasjerka, sprzedawca) ma obowiązek wykonać na kasie tzw. raport fiskalny dobowy. Podczas wykonywania tego raportu, kwota całodziennego utargu zostaje trwale, bez możliwości zmiany, zapisana w pamięci kasy fiskalnej z rozbiciem na poszczególne, zaprogramowane stawki PTU.


Do góry
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website and in compliance with Cookie Policy. You can manage cookie settings in your web browser options.