Invoices, warehouses, CRM
Fast, easy and convenient
Oświadczenie sprawcy wypadku

Rating:
5.0
Popularity:
Very high
Author: Biurokrata.pl
Published: 17/04/2015

Oświadczenie sprawcy wypadkuFormularz oświadczenia sprawcy wypadku, wraz z protokołem opisującym okoliczności zdarzenia, jak również uszkodzenia wynikłe z wypadku, a także wskazujący świadków.
Tags:
This e-document has no tags definied.

Add comment

Your rate:


0

Comments  (0)

----
E-document: Author:

Oświadczenie sprawcy wypadkuW oświadczeniu sprawca wypadku uznaje swoją winę oraz wskazuje na rozmiar szkód.

Służy ono dochodzeniu odszkodowania od ubezpieczyciela sprawcy.


Kolizja drogowa a wezwanie policjiJeśli żaden z uczestników nie zgłasza zastrzeżeń co do przyczyn i przebiegu zdarzenia drogowego, rozmiaru uszkodzeń, stanu zdrowia uczestników oraz nie masz podstaw by przypuszczać, że zostało popełnione przestępstwo, wzywanie policji nie jest konieczne.


Wystarczy spisanie wspólnego oświadczenia o zdarzeniu drogowym. Jest to dokument, w którym sprawca przyznaje się do winy. Dzięki temu poszkodowany ma potwierdzenie swoich roszczeń względem zakładu ubezpieczeń, w którym sprawca ma wykupioną polisę OC.
Odpowiednie wypełnienie ww. druku umożliwi Ci szybsze uzyskanie odszkodowania i uprości cały proces.

Pamiętaj, że jeżeli w zdarzeniu drogowym ktokolwiek ucierpiał, masz obowiązek wezwać policję.

Ponadto rekomendowane jest wezwanie Policji, gdy:
1. uczestnik zdarzenia nie ma przy sobie prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego lub potwierdzenia polisy OC,
2. mamy podejrzenia, że uczestnik zdarzenia jest pod wpływem alkoholu,
3. uczestnik zdarzenia jest obcokrajowcem,
4. auta są poważnie uszkodzone,
5. żaden z uczestników nie przyznaje się do winy lub okoliczności wypadku nie są jasne,
6. uczestnik uciekł z miejsca zdarzenia.


Forma oświadczenia sprawcy kolizji drogowejDokument oświadczenia z miejsca zdarzenia powinien zawierać:


1. miejsce, datę i czas zdarzenia drogowego, dane osobowe i kontaktowe uczestników zdarzenia drogowego (w tym poszkodowanych) oraz świadków zdarzenia (imię i nazwisko, adres, numer telefonu),
2. rodzaj i numer dokumentu tożsamości osoby bądź osób spisujących oświadczenie,
3. dane pojazdów (marka pojazdu, numer rejestracyjny),
4. okoliczności zdarzenia drogowego,
5. dokładny opis okoliczności powstania szkody (usytuowanie pojazdów przed kolizją i po kolizji – warto wykonać szkic ze wskazaniem kierunku ruchu),
6. skutki zdarzenia (np.: opis widocznych uszkodzeń pojazdów, innych obiektów typu słup, brama itp.),
7. opis stanu zdrowia osób uczestniczących w zdarzeniu,
8. własnoręczne, czytelne podpisy uczestników zdarzenia.

Oświadczenie może być spisane odręcznie, jeśli nie posiadasz przy sobie druku. Jednak powinno koniecznie być podpisane przez kierujących pojazdami.Do góry