Invoices, warehouses, CRM
Fast, easy and convenient
E-document card
Oświadczenie o braku wymagalnych zobowiązań kontrahenta

Rating:
5.0
Popularity:
Low
Author: Biurokrata.pl
Published: 18/07/2016

Oświadczenie o braku wymagalnych zobowiązań kontrahentaŻądanie od kontrahenta złożenia oświadczenia o braku wymagalnych zobowiązań nie jest powszechne w obrocie gospodarczym. Jednak w niektórych sytuacjach można uznać je za szczególną dbałość o własne interesy.
Tags:
This e-document has no tags definied.

Dokumenty w tej samej kategorii
Umowa o pracę

Formularz umowy o pracę na okres próbny, czas określony lub nieokreślony.

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika

Formularz wypowiedzenia umowy o pracę przez pracownika.

Add comment

Your rate:


0

Comments  (0)

----
E-document: Author:

Oświadczenie o braku wymagalnych zobowiązań kontrahenta


Żądanie od kontrahenta złożenia oświadczenia o braku wymagalnych zobowiązań nie jest powszechne w obrocie gospodarczym. Jednak w niektórych sytuacjach można uznać je za szczególną dbałość o własne interesy.

Złożenia oświadczenia o braku wymagalnych zobowiązań zazwyczaj wymagają banki lub inne podmioty udzielające kredytów, pożyczek lub na podstawie umów powierzające mienie o dużej wartości. Ma ono zapewnić, że pożyczkobiorca czy kredytobiorca jest wypłacalny i będzie w stanie spełnić zobowiązanie. 
Oświadczenie o braku wymagalnych zobowiązań spełnia funkcję dowodową. Kontrahent, wbrew złożonemu oświadczeniu, może posiadać zobowiązania lub może toczyć się przeciwko niemu postępowanie egzekucyjne i wskutek tego może stać się niewypłacalny. Dokument można w takiej sytuacji przedstawić sądowi w trakcie postępowania. Będzie to świadczyć o złej woli, a wręcz o zamiarze oszukania. Jeżeli więc przeciwko nieuczciwemu kontrahentowi toczyć się będzie dodatkowo postępowanie karne za doprowadzenie innej osoby do niekorzystnego rozporządzenia mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd, oświadczenie może być dowodem w sprawie.


Do góry
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website and in compliance with Cookie Policy. You can manage cookie settings in your web browser options.