Invoices, warehouses, CRM
Fast, easy and convenient
E-document card
Lista obecności pracowników

Rating:
5.0
Popularity:
Very high
Author: Biurokrata.pl
Published: 22/12/2014

Lista obecności pracownikówZgodnie z kodeksem pracy (Art.149 § 1) każdy przedsiębiorca zatrudniający pracowników na umowę o pracę musi prowadzić ewidencję czasu pracy pracowników. Najprostszym sposobem ewidencjonowania czasu pracy jest stworzenie listy obecności pracowników.
Tags:
This e-document has no tags definied.

Dokumenty w tej samej kategorii
PK - polecenie księgowania

Dowód polecenia księgowania jest wewnętrznym dowodem księgowym i jest dokumentacją operacji wewnątrz jednostki. Podstawą polecenia księgowania są przede wszystkim inne dowody źródłowe potwierdzające operacje gospodarcze. Dowód PK jest przygotowywany w celu dokonania zapisu księgowego, jednak nie odzwierciedla faktu przeprowadzenia operacji gospodarczej.

CEIDG-POPR

Formularz załącznika do wniosku CEIDG-1 - umożliwiającego korektę w przypadku pomyłek przy wypełnianiu części wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

Add comment

Your rate:


0

Comments  (0)

----
E-document: Author:

Lista obecności pracownikówZgodnie z Kodeksem pracy (art. 149 § 1) pracodawca zobligowany jest do prowadzenia ewidencji czasu pracy każdego pracownika.

Lista obecności pracowników jest najczęściej spotykana w formie karty, jest ona niezbędna do prawidłowego ustalenia wynagrodzenia i świadczeń pracowniczych.

Lista obecności powinna  zawierać:

  • wskazany okres, za który jest prowadzona (najbardziej przejrzyste są listy miesięczne, z wyszczególnionym każdym dniem miesiąca),
  • imię i nazwisko pracownika, którego lista dotyczy,
  • dane kierownika jednostki - wskazanie osoby odpowiedzialnej za potwierdzenie faktycznego stanu z tym deklarowanym na liście,
  • podpisy pracownika i kierownika jednostki.


Do góry
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website and in compliance with Cookie Policy. You can manage cookie settings in your web browser options.