Invoices, warehouses, CRM
Fast, easy and convenient
Karta szkolenia wstepnego BHP

Rating:
5.0
Popularity:
Medium
Author: Biurokrata.pl
Published: 22/08/2016

Karta szkolenia wstepnego BHPPracodawca jest zobligowany zapewnić nowemu pracownikowi lub nowo zatrudnionemu pracownikowi szkolenie w zakresie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie pracy, jak również zapoznać go z zasadami BHP dotyczącymi wykonywanych przez niego zadań wynikających z powierzonego mu stanowiska. Dokumentem potwierdzającym odbycie szkolenia z tego zakresu jest karta szkolenia wstępnego BHP.
Tags:
This e-document has no tags definied.

Dokumenty w tej samej kategorii
Kilometrówka dla celów VAT

Od 1 kwietnia 2014 roku istnieje możliwość odliczenia 100% od nabycia samochodów osobowych oraz od wydatków związanych z jego eksploatacją. Aby było to możliwe, przedsiębiorca musi m.in. prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu.Dowód korekty kosztów

Przedsiębiorca zalegający z płatnościami za towar bądź usługę, zobowiązany jest (w określonym przez ustawę czasie) dokonać zmniejszenia kosztów uzyskania przychodu zapisanych w KPiR, jednak niezapłaconych. Add comment

Your rate:


0

Comments  (0)

----
E-document: Author:

Karta szkolenia wstępnego BHP
Pracodawca jest zobligowany zapewnić nowemu pracownikowi lub nowo zatrudnionemu pracownikowi szkolenie w zakresie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie pracy, jak również zapoznać go z zasadami BHP dotyczącymi wykonywanych przez niego zadań wynikających z powierzonego mu stanowiska. Dokumentem potwierdzającym odbycie szkolenia z tego zakresu jest karta szkolenia wstępnego BHP.

Szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy muszą odbywać się w godzinach pracy i na koszt pracodawcy. Szkolenie wstępne trzeba odbyć się przed dopuszczeniem pracownika do pracy, dlatego powinno rozpocząć się w pierwszym dniu pracy.
Szkolenie pracownika przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane jedynie w sytuacji, gdy podejmuje on pracę na tym samym stanowisku, które zajmował u danego pracodawcy bezpośrednio przed nawiązaniem z tym pracodawcą kolejnej umowy o pracę. Kilkudniowa przerwa w zatrudnieniu powoduje konieczność ponownego przeprowadzenia szkolenia. 


Do góry
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website and in compliance with Cookie Policy. You can manage cookie settings in your web browser options.