Invoices, warehouses, CRM
Fast, easy and convenient
E-document card
Karta szkolenia wstepnego BHP

Rating:
5.0
Popularity:
Medium
Author: Biurokrata.pl
Published: 22/08/2016

Karta szkolenia wstepnego BHPPracodawca jest zobligowany zapewnić nowemu pracownikowi lub nowo zatrudnionemu pracownikowi szkolenie w zakresie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie pracy, jak również zapoznać go z zasadami BHP dotyczącymi wykonywanych przez niego zadań wynikających z powierzonego mu stanowiska. Dokumentem potwierdzającym odbycie szkolenia z tego zakresu jest karta szkolenia wstępnego BHP.
Tags:
This e-document has no tags definied.

Dokumenty w tej samej kategorii
Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku

Gdy podatnika nie stać na opłacenie podatku za dany okres, może ubiegać się o odroczenie terminu płatności. Organ podatkowy może przychylić się do prośby wnioskującego lub ją odrzucić.

Spis z natury

Formularz spisu z natury - formy określania składników majątku, sporządzany przez podatników prowadzących podatkowe księgi przychodów i rozchodów.

Add comment

Your rate:


0

Comments  (0)

----
E-document: Author:

Karta szkolenia wstępnego BHP
Pracodawca jest zobligowany zapewnić nowemu pracownikowi lub nowo zatrudnionemu pracownikowi szkolenie w zakresie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie pracy, jak również zapoznać go z zasadami BHP dotyczącymi wykonywanych przez niego zadań wynikających z powierzonego mu stanowiska. Dokumentem potwierdzającym odbycie szkolenia z tego zakresu jest karta szkolenia wstępnego BHP.

Szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy muszą odbywać się w godzinach pracy i na koszt pracodawcy. Szkolenie wstępne trzeba odbyć się przed dopuszczeniem pracownika do pracy, dlatego powinno rozpocząć się w pierwszym dniu pracy.
Szkolenie pracownika przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane jedynie w sytuacji, gdy podejmuje on pracę na tym samym stanowisku, które zajmował u danego pracodawcy bezpośrednio przed nawiązaniem z tym pracodawcą kolejnej umowy o pracę. Kilkudniowa przerwa w zatrudnieniu powoduje konieczność ponownego przeprowadzenia szkolenia. 


Do góry
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website and in compliance with Cookie Policy. You can manage cookie settings in your web browser options.