Invoices, warehouses, CRM
Fast, easy and convenient
Karta ewidencji czasu pracy

Rating:
5.0
Popularity:
Low
Author: Biurokrata.pl
Published: 03/08/2016

Karta ewidencji czasu pracyKarta ewidencji czasu pracy jest prowadzona dla prawidłowego ustalenia przysługującego pracownikowi wynagrodzenia oraz wszystkich świadczeń, związanych ze świadczeniem pracy. Prowadzenie ewidencji czasu pracy należy do obowiązków każdego pracodawcy, który zatrudnia conajmniej jednego pracownika na podstawie umowy o pracę.
Tags:
This e-document has no tags definied.

Dokumenty w tej samej kategorii
Umowa o przejęcie długu

Umowa o przejęcie długu jest dokumentem na podstawie, którego przejmuje długi dłużnika i zobowiązuje się do jego uregulowania, przez co dłużnik zostaje z długu zwolniony.Wniosek o rozłożenie na raty zaległych składek ZUS

Przedsiębiorca, który posiada zadłużenie z tytułu składek ubezpieczeniowych może ubiegać się więc m.in. o możliwość spłaty powstałego już zadłużenia w transzach płatnych w wyznaczonej wysokości i określonym z góry terminie.Add comment

Your rate:


0

Comments  (0)

----
E-document: Author:

Karta ewidencji czasu pracy


Karta ewidencji czasu pracy jest prowadzona dla prawidłowego ustalenia przysługującego pracownikowi wynagrodzenia oraz wszystkich świadczeń, związanych ze świadczeniem pracy. Prowadzenie ewidencji czasu pracy należy do obowiązków każdego pracodawcy, który zatrudnia conajmniej jednego pracownika na podstawie umowy o pracę.

Karta ewidencji czasu pracy nie jest równoważna z prowadzeniem listy obecności lub harmonogramem czasu pracy.

 
Dla niektórych pracowników pracodawca nie ma obowiązku prowadzenia karty ewidencji czasu pracy. Dotyczy to pracowników:
   - objętych systemem zadaniowego czasu pracy,
   - zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy oraz
   - otrzymujących ryczałt za godziny nadliczbowe lub za pracę w porze nocnej.

W powyższych przypadkach należy ewidencjonować w kartach dni świadczenia pracy, a także urlopy i inne nieobecności.

W karcie ewidencji czasu pracy nie trzeba podawać godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy. Wystarczy wskazać jedynie liczbę przepracowanych godzin. Ewidencjonować należy zarówno pełne, jak i niepełne godziny pracy.


Do góry
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website and in compliance with Cookie Policy. You can manage cookie settings in your web browser options.