Invoices, warehouses, CRM
Fast, easy and convenient
E-document card
Informacja o warunkach zatrudnienia

Rating:
5.0
Popularity:
Medium
Author: Biurokrata.pl
Published: 17/08/2016

Informacja o warunkach zatrudnieniaDo obowiązków pracodawcy w związku z zawarciem umowy o pracę należy poinformować zatrudnionego pracownika o warunkach zatrudnienia w zakładzie pracy. Informacja o warunkach zatrudnienia musi być przekazana pracownikowi najpóźniej w ciągu 7 dni od podpisania umowy o pracę, nawet jeżeli data rozpoczęcia pracy jest późniejsza.
Tags:
This e-document has no tags definied.

Dokumenty w tej samej kategorii
Karta szkolenia wstepnego BHP

Pracodawca jest zobligowany zapewnić nowemu pracownikowi lub nowo zatrudnionemu pracownikowi szkolenie w zakresie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie pracy, jak również zapoznać go z zasadami BHP dotyczącymi wykonywanych przez niego zadań wynikających z powierzonego mu stanowiska. Dokumentem potwierdzającym odbycie szkolenia z tego zakresu jest karta szkolenia wstępnego BHP.

Ewidencja przebiegu pojazdu

Przedsiębiorcy wykorzystujący samochody osobowe dla potrzeb działalności gospodarczej, które nie stanowią majątku trwałego firmy, powinni prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu, jeśli chcą wliczyć w koszty wydatki związane z tymi samochodami. Add comment

Your rate:


0

Comments  (0)

----
E-document: Author:

Informacja o warunkach zatrudnienia


Do obowiązków pracodawcy w związku z zawarciem umowy o pracę należy poinformować zatrudnionego pracownika o warunkach zatrudnienia w zakładzie pracy. Informacja o warunkach zatrudnienia musi być przekazana pracownikowi najpóźniej w ciągu 7 dni od podpisania umowy o pracę, nawet jeżeli data rozpoczęcia pracy jest późniejsza.

Informacja o warunkach zatrudnienia musi mieć formę pisemną i być podpisana przez pracodawcę lub osobę przez niego upoważnioną. Informacja o warunkach zatrudnienia może nastąpić poprzez pisemne wskazanie odpowiednich przepisów prawa pracy. Pracownik powinien zostać poinformowany o warunkach zatrudnienia indywidualnie.


Do góry
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website and in compliance with Cookie Policy. You can manage cookie settings in your web browser options.