Invoices, warehouses, CRM
Fast, easy and convenient
E-document card
Informacja o warunkach zatrudnienia

Rating:
5.0
Popularity:
Low
Author: Biurokrata.pl
Published: 17/08/2016

Informacja o warunkach zatrudnieniaDo obowiązków pracodawcy w związku z zawarciem umowy o pracę należy poinformować zatrudnionego pracownika o warunkach zatrudnienia w zakładzie pracy. Informacja o warunkach zatrudnienia musi być przekazana pracownikowi najpóźniej w ciągu 7 dni od podpisania umowy o pracę, nawet jeżeli data rozpoczęcia pracy jest późniejsza.
Tags:
This e-document has no tags definied.

Dokumenty w tej samej kategorii
Wniosek o wydanie zaświadczenia

Zaświadczenie – dokument potwierdzający określony fakt lub stan
Zaświadczenie urzędowe - urzędowy dokument, wydany przez właściwy organ administracji publicznej, potwierdzający określone fakty lub stan prawny.


Podanie o urlop

Urlop przysługuje pracownikowi zgodnie z określonymi w kodeksie pracy przepisami i powinien zostać udzielony w roku, 

Add comment

Your rate:


0

Comments  (0)

----
E-document: Author:

Informacja o warunkach zatrudnienia


Do obowiązków pracodawcy w związku z zawarciem umowy o pracę należy poinformować zatrudnionego pracownika o warunkach zatrudnienia w zakładzie pracy. Informacja o warunkach zatrudnienia musi być przekazana pracownikowi najpóźniej w ciągu 7 dni od podpisania umowy o pracę, nawet jeżeli data rozpoczęcia pracy jest późniejsza.

Informacja o warunkach zatrudnienia musi mieć formę pisemną i być podpisana przez pracodawcę lub osobę przez niego upoważnioną. Informacja o warunkach zatrudnienia może nastąpić poprzez pisemne wskazanie odpowiednich przepisów prawa pracy. Pracownik powinien zostać poinformowany o warunkach zatrudnienia indywidualnie.


Do góry
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website and in compliance with Cookie Policy. You can manage cookie settings in your web browser options.