Invoices, warehouses, CRM
Fast, easy and convenient
Informacja o warunkach zatrudnienia

Rating:
5.0
Popularity:
Medium
Author: Biurokrata.pl
Published: 17/08/2016

Informacja o warunkach zatrudnieniaDo obowiązków pracodawcy w związku z zawarciem umowy o pracę należy poinformować zatrudnionego pracownika o warunkach zatrudnienia w zakładzie pracy. Informacja o warunkach zatrudnienia musi być przekazana pracownikowi najpóźniej w ciągu 7 dni od podpisania umowy o pracę, nawet jeżeli data rozpoczęcia pracy jest późniejsza.
Tags:
This e-document has no tags definied.

Dokumenty w tej samej kategorii
Informacja o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaniem pracy

Ryzyko zawodowe jest to ryzyko ponoszone przez pracownika w związku z wykonywaną pracą. Jest ono konsekwencją występowania zagrożeń i określa prawdopodobieństwo, z jakim mogą one spowodować różnej ciężkości urazy lub zachorowania. Zawiadomienie o popełnieniu czynu zabronionego

Opłacanie w ustawowym terminie podatków oraz składanie w urzędzie skarbowym obligatoryjnych deklaracji stanowi podstawowy obowiązek przedsiębiorcy. Spóźnienia czy pomyłki mogą narazić właściciela firmy na negatywne konsekwencje ze strony organów podatkowych. Add comment

Your rate:


0

Comments  (0)

----
E-document: Author:

Informacja o warunkach zatrudnienia


Do obowiązków pracodawcy w związku z zawarciem umowy o pracę należy poinformować zatrudnionego pracownika o warunkach zatrudnienia w zakładzie pracy. Informacja o warunkach zatrudnienia musi być przekazana pracownikowi najpóźniej w ciągu 7 dni od podpisania umowy o pracę, nawet jeżeli data rozpoczęcia pracy jest późniejsza.

Informacja o warunkach zatrudnienia musi mieć formę pisemną i być podpisana przez pracodawcę lub osobę przez niego upoważnioną. Informacja o warunkach zatrudnienia może nastąpić poprzez pisemne wskazanie odpowiednich przepisów prawa pracy. Pracownik powinien zostać poinformowany o warunkach zatrudnienia indywidualnie.


Do góry
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website and in compliance with Cookie Policy. You can manage cookie settings in your web browser options.