Invoices, warehouses, CRM
Fast, easy and convenient
Informacja o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaniem pracy

Rating:
5.0
Popularity:
Low
Author: Biurokrata.pl
Published: 20/07/2016

Informacja o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaniem pracyRyzyko zawodowe jest to ryzyko ponoszone przez pracownika w związku z wykonywaną pracą. Jest ono konsekwencją występowania zagrożeń i określa prawdopodobieństwo, z jakim mogą one spowodować różnej ciężkości urazy lub zachorowania. 

Tags:
This e-document has no tags definied.

Dokumenty w tej samej kategorii
Informacja o nietworzeniu profilu informacyjnego przez płatnika składek

W przypadku niewywiązania się w terminie do założenia profilu informacyjnego na Platformie Usług Elektronicznych płatnicy składek będą musieli poinformować osoby ubezpieczone, aby w dalszym ciągu dostarczały zwolnienia lekarskie w formie papierowej.

Faktura VAT

Faktura VAT to ściśle sformalizowany dokument papierowy lub elektroniczny potwierdzający przeprowadzenie czynności podlegającej opodatkowaniu VAT.

Add comment

Your rate:


0

Comments  (0)

----
E-document: Author:

Informacja o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaniem pracy


Ryzyko zawodowe jest to ryzyko ponoszone przez pracownika w związku z wykonywaną pracą. Jest ono konsekwencją występowania zagrożeń i określa prawdopodobieństwo, z jakim mogą one spowodować różnej ciężkości urazy lub zachorowania. 

W przepisach prawa (rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy) ryzyko zawodowe zostało zdefiniowane jako prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą powodujących straty, w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy. 

Natomiast zgodnie z wytycznymi Międzynarodowej Organizacji Pracy ryzyko zawodowe to kombinacja prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia zagrażającego oraz ciężkości urazu lub pogorszenia stanu zdrowia pracowników, powodowanego tym zdarzeniem. 


Do góry
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website and in compliance with Cookie Policy. You can manage cookie settings in your web browser options.