Invoices, warehouses, CRM
Fast, easy and convenient
Informacja o nietworzeniu profilu informacyjnego przez płatnika składek

Rating:
5.0
Popularity:
Low
Author: Biurokrata.pl
Published: 26/07/2016

Informacja o nietworzeniu profilu informacyjnego przez płatnika składekW przypadku niewywiązania się w terminie do założenia profilu informacyjnego na Platformie Usług Elektronicznych płatnicy składek będą musieli poinformować osoby ubezpieczone, aby w dalszym ciągu dostarczały zwolnienia lekarskie w formie papierowej.
Tags:
This e-document has no tags definied.

Dokumenty w tej samej kategorii
Ewidencja przebiegu pojazdu do VAT

Zmiany w ustawie o VAT od 1 kwietnia 2014 dają możliwość odliczenia 100% VAT od nabycia samochodów osobowych, ale równocześnie nakładają na przedsiębiorców dodatkowe obowiązki związane z koniecznością prowadzenia ewidencji.

ZUS S-72b

Formularz wniosku płatnika składek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek.

Add comment

Your rate:


0

Comments  (0)

----
E-document: Author:

Informacja o nietworzeniu profilu informacyjnego przez płatnika składek

W przypadku niewywiązania się w terminie do założenia profilu informacyjnego na Platformie Usług Elektronicznych płatnicy składek będą musieli poinformować osoby ubezpieczone, aby w dalszym ciągu dostarczały zwolnienia lekarskie w formie papierowej.

Płatnik składek, zgłaszający więcej niż pięciu ubezpieczonych, musi założyć profil informacyjny płatnika do 31.12.2015 roku, aby móc otrzymywać elektroniczne zwolnienia lekarskie pracowników. Profil zakładany jest zawsze dla osoby fizycznej. Tworzy się go online i bezpłatnie za pomocą systemu udostępnionego przez ZUS – Platformy Usług Elektronicznych. Jednak żeby z niego skorzystać, płatnik musi być posiadaczem tzw. profilu zaufanego.
Firmy, które nie zgłaszają do ubezpieczeń więcej niż 5 osób, nie mają obowiązku posiadania profilu informacyjnego w ZUS. Tym samym tacy pracodawcy będą otrzymywać wydruk elektronicznego zwolnienia lekarskiego, który będzie musiał dostarczyć im pracownik w ciągu 7 dni od momentu jego wystawienia.


Do góry
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website and in compliance with Cookie Policy. You can manage cookie settings in your web browser options.