Invoices, warehouses, CRM
Fast, easy and convenient
E-document card
Formularz odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej ze sklepem internetowym

Rating:
5.0
Popularity:
Low
Author: Biurokrata.pl
Published: 02/02/2017

Formularz odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej ze sklepem internetowymKonsumentowi, który zawiera umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni, bez podawania przyczyny. 

Tags:
This e-document has no tags definied.

Dokumenty w tej samej kategorii
Nota odsetkowa

Notę odsetkową jako żądanie zapłaty odsetek można wystawić, gdy kontrahent spóźnia się z zapłatą należnych zobowiązań. Jest to dokument, który informuje dłużnika o wystąpieniu należnych z tytułu opóźnień w zapłacie odsetek za zwłokę.

Zawiadomienie o popełnieniu czynu zabronionego

Opłacanie w ustawowym terminie podatków oraz składanie w urzędzie skarbowym obligatoryjnych deklaracji stanowi podstawowy obowiązek przedsiębiorcy. Spóźnienia czy pomyłki mogą narazić właściciela firmy na negatywne konsekwencje ze strony organów podatkowych. Add comment

Your rate:


0

Comments  (0)

----
E-document: Author:

Formularz odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej ze sklepem internetowym


Do zachowanie terminu wystarczy wysłanie w tym okresie oświadczenia o odstąpieniu. Dla oceny czy kontrahent dotrzymał terminu decydująca jest data wysłania go przez kupującego, nie zaś data wpływu do sprzedawcy. Każdy przedsiębiorca zobowiązany jest to poinformowania swojego klienta o tym prawie. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta, jeżeli konsument nie zostanie poinformowany o tym prawie, czas na odstąpienie od umowy wydłuża się o okres 12 miesięcy. Termin ten ulegnie skróceniu jeśli konsument zostanie poinformowany przez sprzedawcę o tym uprawnieniu. Przedsiębiorca zobowiązany jest pouczyć konsumenta o sposobie i terminie skorzystania przez konsumenta ze swego uprawnienia, a także o wzorze formularza odstąpienia.


Arkusz, przygotowany przez przedsiębiorcę, nie może jednak zastąpić powinności

udostępnienia ustawowego wzoru i przedsiębiorca będzie w dalszym ciągu zobowiązany do poinformowania konsumenta o wzorze oświadczenia o odstąpieniu z ustawy. Należy również wskazać konsumentowi, że może on złożyć stosowne oświadczenie w dowolnej formie, a wskazany przez sprzedawcę formularz jest tylko jednym z możliwych wariantów.Do góry
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website and in compliance with Cookie Policy. You can manage cookie settings in your web browser options.