Invoices, warehouses, CRM
Fast, easy and convenient
Ewidencja przebiegu pojazdu

Rating:
5.0
Popularity:
Low
Author: Biurokrata.pl
Published: 27/07/2016

Ewidencja przebiegu pojazduPrzedsiębiorcy wykorzystujący samochody osobowe dla potrzeb działalności gospodarczej, które nie stanowią majątku trwałego firmy, powinni prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu, jeśli chcą wliczyć w koszty wydatki związane z tymi samochodami. 

Tags:
This e-document has no tags definied.

Dokumenty w tej samej kategorii
Zgoda na publikacje wizerunku pracownika

Rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej. W braku wyraźnego zastrzeżenia zezwolenie nie jest wymagane, jeżeli osoba ta otrzymała umówioną zapłatę za pozowanie. Informacja o warunkach zatrudnienia

Do obowiązków pracodawcy w związku z zawarciem umowy o pracę należy poinformować zatrudnionego pracownika o warunkach zatrudnienia w zakładzie pracy. Informacja o warunkach zatrudnienia musi być przekazana pracownikowi najpóźniej w ciągu 7 dni od podpisania umowy o pracę, nawet jeżeli data rozpoczęcia pracy jest późniejsza.

Add comment

Your rate:


0

Comments  (0)

----
E-document: Author:

Ewidencja przebiegu pojazdu do PIT


Przedsiębiorcy wykorzystujący samochody osobowe dla potrzeb działalności gospodarczej, które nie stanowią majątku trwałego firmy, powinni prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu, jeśli chcą wliczyć w koszty wydatki związane z tymi samochodami. 

Do prowadzenia kilometrówki do PIT zobowiązani są przedsiębiorcy użytkujący samochód:
  - na podstawie umowy najmu,
  - na podstawie umowy dzierżawy,
  - na podstawie umowy użyczenia.

Do kosztów związanych z użytkowaniem pojazdu można zaliczyć:
  - zakup paliwa,
  - opłaty parkingowe oraz za przejazd autostradą,
  - składki na ubezpieczenie samochodu (OC, AC),
  - naprawy i części zamienne,
  - przeglądy i usługi serwisowe.

Ponoszone koszty związane z eksploatacją pojazdu można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów tylko do limitu kwoty wynikającej z przemnożenia przejechanych kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu do celów podatnika oraz stawki za jeden kilometr przebiegu.

W 2015 roku stawka limitu za 1 km przebiegu pojazdu dla samochodów osobowych wynosi:
-0,5214 zł, gdy pojemność skokowa silnika wynosi do 900 cm3
-0,8358 zł, gdy pojemność skokowa silnika wynosi ponad 900 cm

Jeśli w danym miesiącu przejechano więcej kilometrów, niż wynika z faktur, wtedy przechodzą one na następny miesiąc.


Do góry
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website and in compliance with Cookie Policy. You can manage cookie settings in your web browser options.