Invoices, warehouses, CRM
Fast, easy and convenient
Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych

Rating:
5.0
Popularity:
Low
Author: Biurokrata.pl
Published: 16/08/2016

Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowychAdministrator danych osobowych, zobowiązany jest prowadzić ewidencję osób upoważnionych do ich przetwarzania. Jakie dane powinna zawierać ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych.
Tags:
This e-document has no tags definied.

Dokumenty w tej samej kategorii
Spis z natury

Formularz spisu z natury - formy określania składników majątku, sporządzany przez podatników prowadzących podatkowe księgi przychodów i rozchodów.

Dowód korekty kosztów

Przedsiębiorca zalegający z płatnościami za towar bądź usługę, zobowiązany jest (w określonym przez ustawę czasie) dokonać zmniejszenia kosztów uzyskania przychodu zapisanych w KPiR, jednak niezapłaconych. Add comment

Your rate:


0

Comments  (0)

----
E-document: Author:

Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych

Administrator danych osobowych, zobowiązany jest prowadzić ewidencję osób upoważnionych do ich przetwarzania. Jakie dane powinna zawierać ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych.

Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych to pisemne pozwolenie administratora danych osobowych do tego, aby dana osoba w określonym celu i zakresie mogła pracować na danych osobowych. Wspomniane cel i zakres odgrywają tu ważną rolę. Dane przetwarzać można jedynie w takim zakresie, w jakim jest to adekwatne do celu przetwarzania, czyli zakres przetwarzanych danych osobowych nie powinien wykraczać poza cel jakiemu służy. Tym samym upoważnienie do przetwarzania danych osobowych powinno być adekwatne do wykonywanych w firmie czynności.

Ponieważ to administrator danych nadaje upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, także i on prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych. Kim jest zatem w praktyce? Odpowiedź zależy od charakteru podmiotu:
   - w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej osób fizycznych będzie nim sam przedsiębiorca;
   - w przypadku spółki cywilnej - wszyscy wspólnicy spółki;
   - w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - wszyscy członkowie zarządu włącznie z prezesem i jego zastępcami.


Do góry
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website and in compliance with Cookie Policy. You can manage cookie settings in your web browser options.