Invoices, warehouses, CRM
Fast, easy and convenient
Ewidencja MOSS (Mini One Stop Shop)

Rating:
5.0
Popularity:
Low
Author: Biurokrata.pl
Published: 22/08/2016

Ewidencja MOSS (Mini One Stop Shop)1 stycznia 2015 roku w życie weszła procedura rozliczania VAT dla usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych - MOSS. Przedsiębiorcy zostali zobligowani do prowadzenia dodatkowej ewidencji na jej cele.
Tags:
This e-document has no tags definied.

Dokumenty w tej samej kategorii
Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku

Gdy podatnika nie stać na opłacenie podatku za dany okres, może ubiegać się o odroczenie terminu płatności. Organ podatkowy może przychylić się do prośby wnioskującego lub ją odrzucić.

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika

Formularz wypowiedzenia umowy o pracę przez pracownika.

Add comment

Your rate:


0

Comments  (0)

----
E-document: Author:

Ewidencja MOSS (Mini One Stop Shop)


1 stycznia 2015 roku w życie weszła procedura rozliczania VAT dla usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych - MOSS. Przedsiębiorcy zostali zobligowani do prowadzenia dodatkowej ewidencji na jej cele. 

Ewidencja MOSS ma być prowadzona wyczerpująco i szczegółowo, aby możliwe było poprawne zidentyfikowanie przeprowadzonej sprzedaży.
Szczegóły, które mają znaleźć się w ewidencji MOSS reguluje art. 63c Rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15.03.2011 roku, który pojawił się w zapisie 1 stycznia.

Art. 63c

   - oznaczenie państwa, z którego pochodzi konsument;
   - rodzaj świadczonej usługi;
   - data świadczenia usługi;
   - podstawa opodatkowania ze wskazaniem użytej waluty;
   - wszelkie dalsze kwoty podwyższające lub obniżające podstawę opodatkowania;
   - zastosowana stawkę VAT;
   - kwota należnego VAT ze wskazaniem użytej waluty;
   - data i kwota otrzymanych płatności;
   - wszelkie płatności zaliczkowe otrzymane przed świadczeniem usługi;
   - w przypadku gdy wystawiono fakturę - informacje zawarte na fakturze;
   - nazwisko/nazwę usługobiorcy, jeżeli są znane podatnikowi;
   - informacje wykorzystywane do określenia miejsca, z którego pochodzi konsument.


Do góry
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website and in compliance with Cookie Policy. You can manage cookie settings in your web browser options.