Invoices, warehouses, CRM
Fast, easy and convenient

CEIDG-PN

Rating:
5.0
Popularity:
Low
Author: Biurokrata.pl
Published: 11/12/2014

CEIDG-PNFormularz załącznika do wniosku CEIDG-1 - udzielone pełnomocnictwa.
Tags:
This e-document has no tags definied.

Dokumenty w tej samej kategorii
Zawiadomienie o zmianie adresu w trakcie postępowania podatkowego

Podatnik, wobec którego prowadzone jest postępowanie podatkowe, jest obowiązany do złożenia przed organem pisma, którym jest zawiadomienie o zmianie adresu.Nota odsetkowa

Notę odsetkową jako żądanie zapłaty odsetek można wystawić, gdy kontrahent spóźnia się z zapłatą należnych zobowiązań. Jest to dokument, który informuje dłużnika o wystąpieniu należnych z tytułu opóźnień w zapłacie odsetek za zwłokę.

Add comment

Your rate:


0

Comments  (0)

----
E-document: Author:Do góry