Invoices, warehouses, CRM
Fast, easy and convenient
Arkusz spis z natury - wariant II

Rating:
5.0
Popularity:
High
Author: Biurokrata.pl
Published: 22/07/2016

Arkusz spis z natury - wariant IIRemanent, czyli spis z natury. musi odzwierciedlać rzeczywisty stan (liczbę) rzeczy nim objętych. Przygotowując spis z natury nie można ograniczyć się do wydruku z firmowego komputera stanów produktów, ale trzeba fizycznie sprawdzić, ile ich jest i w jakim są stanie. Spis z natury jest też nazywany inwentaryzacją.
Tags:
This e-document has no tags definied.

Dokumenty w tej samej kategorii
Kwestionariusz osobowy

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienieUmowa najmu lokalu mieszkalnego lub użytkowego (firma - firma)

Formularz umowy najmu lokalu mieszkalnego lub użytkowego (firma - firma).

Add comment

Your rate:


0

Comments  (0)

----
E-document: Author:

Arkusz spis z natury
Remanent, czyli spis z natury. musi odzwierciedlać rzeczywisty stan (liczbę) rzeczy nim objętych. Przygotowując spis z natury nie można ograniczyć się do wydruku z firmowego komputera stanów produktów, ale trzeba fizycznie sprawdzić, ile ich jest i w jakim są stanie. Spis z natury jest też nazywany inwentaryzacją.

 

Przedsiębiorca, który prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów jest zobligowany do wpisania do ewidencji spisu z natury: towarów handlowych, wyrobów gotowych, półwyrobów, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, produkcji w toku, braków i odpadów. Spis z natury powinien być sporządzony: na dzień 1 stycznia, na koniec każdego roku podatkowego, na dzień rozpoczęcia działalności w ciągu roku podatkowego, w razie zmiany wspólnika, zmiany proporcji udziałów wspólników, w razie likwidacji działalności.

Remanent, czyli spis z natury. musi odzwierciedlać rzeczywisty stan (liczbę) rzeczy nim objętych. Przygotowując spis z natury nie można ograniczyć się do wydruku z firmowego komputera stanów produktów, ale trzeba fizycznie sprawdzić, ile ich jest i w jakim są stanie. Spis z natury jest też nazywany inwentaryzacją.Do góry
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website and in compliance with Cookie Policy. You can manage cookie settings in your web browser options.