Invoices, warehouses, CRM
Fast, easy and convenient
E-document card
Arkusz spis z natury - wariant II

Rating:
5.0
Popularity:
Medium
Author: Biurokrata.pl
Published: 22/07/2016

Arkusz spis z natury - wariant IIRemanent, czyli spis z natury. musi odzwierciedlać rzeczywisty stan (liczbę) rzeczy nim objętych. Przygotowując spis z natury nie można ograniczyć się do wydruku z firmowego komputera stanów produktów, ale trzeba fizycznie sprawdzić, ile ich jest i w jakim są stanie. Spis z natury jest też nazywany inwentaryzacją.
Tags:
This e-document has no tags definied.

Dokumenty w tej samej kategorii
Zgoda na przetwarzanie wizerunku ucznia

Ochrona danych osobowych dotyczy też placówek państwowych, takich jak szpitale, urzędy czy szkoły. Te ostatnie często wykorzystują wizerunki swoich uczniów dla celów promocyjno-marketingowych, czy to umieszczając je w szkolnych gablotach, czy też tworząc galerie na stronie internetowej. Szkoła musi posiadać prawo do przetwarzania danych osobowych podopiecznego. Konieczna jest zgoda opiekuna prawnego na przetwarzanie wizerunku tegoż ucznia.

Ewidencja środków trwałych

W celu poprawnego obliczania odpisów amortyzacyjnych, podatnik zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji środków trwałych. Jej brak powoduje, że odpisów amortyzacyjnych nie nie można uwzględnić przy obliczaniu dochodu.Add comment

Your rate:


0

Comments  (0)

----
E-document: Author:

Arkusz spis z natury
Remanent, czyli spis z natury. musi odzwierciedlać rzeczywisty stan (liczbę) rzeczy nim objętych. Przygotowując spis z natury nie można ograniczyć się do wydruku z firmowego komputera stanów produktów, ale trzeba fizycznie sprawdzić, ile ich jest i w jakim są stanie. Spis z natury jest też nazywany inwentaryzacją.

 

Przedsiębiorca, który prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów jest zobligowany do wpisania do ewidencji spisu z natury: towarów handlowych, wyrobów gotowych, półwyrobów, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, produkcji w toku, braków i odpadów. Spis z natury powinien być sporządzony: na dzień 1 stycznia, na koniec każdego roku podatkowego, na dzień rozpoczęcia działalności w ciągu roku podatkowego, w razie zmiany wspólnika, zmiany proporcji udziałów wspólników, w razie likwidacji działalności.

Remanent, czyli spis z natury. musi odzwierciedlać rzeczywisty stan (liczbę) rzeczy nim objętych. Przygotowując spis z natury nie można ograniczyć się do wydruku z firmowego komputera stanów produktów, ale trzeba fizycznie sprawdzić, ile ich jest i w jakim są stanie. Spis z natury jest też nazywany inwentaryzacją.Do góry
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website and in compliance with Cookie Policy. You can manage cookie settings in your web browser options.