Invoices, warehouses, CRM
Fast, easy and convenient
Aneks do umowy najmu

Rating:
5.0
Popularity:
High
Author: Biurokrata.pl
Published: 22/01/2016

Aneks do umowy najmuAneks do umowy najmu to dokument, który zmienia niektóre postanowienia wcześniej podpisanej umowy.

Tags:
This e-document has no tags definied.

Add comment

Your rate:


0

Comments  (0)

----
E-document: Author:

Aneks do umowy najmu

to dokument, który zmienia niektóre postanowienia wcześniej podpisanej umowy.
Zdarzają się umowy, które mają zastosowanie w obrocie gospodarczym, stąd też mają długi czas obowiązywania lub ze względu na okoliczności wynikające z czasu ich ważności, wymagają wprowadzenia pewnych zmian. Do tego przeznaczony jest aneks.

Aneks do umowy najmu

zawieramy w formie pisemnej, chyba że wcześniej zawarta umowa wskazuje inne rozwiązanie pod rygorem nieważności. Jeżeli obowiązująca umowa ma formę aktu notarialnego, aneks powinien być spisany właśnie w takiej formie.


Do góry