Invoices, warehouses, CRM
Fast, easy and convenient
Aneks do umowy najmu

Rating:
5.0
Popularity:
High
Author: Biurokrata.pl
Published: 22/01/2016

Aneks do umowy najmuAneks do umowy najmu to dokument, który zmienia niektóre postanowienia wcześniej podpisanej umowy.

Tags:
This e-document has no tags definied.

Add comment

Your rate:


0

Comments  (0)

----
E-document: Author:

Aneks do umowy najmu

to dokument, który zmienia niektóre postanowienia wcześniej podpisanej umowy.
Zdarzają się umowy, które mają zastosowanie w obrocie gospodarczym, stąd też mają długi czas obowiązywania lub ze względu na okoliczności wynikające z czasu ich ważności, wymagają wprowadzenia pewnych zmian. Do tego przeznaczony jest aneks.

Aneks do umowy najmu

zawieramy w formie pisemnej, chyba że wcześniej zawarta umowa wskazuje inne rozwiązanie pod rygorem nieważności. Jeżeli obowiązująca umowa ma formę aktu notarialnego, aneks powinien być spisany właśnie w takiej formie.


Do góry
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website and in compliance with Cookie Policy. You can manage cookie settings in your web browser options.