Invoices, warehouses, CRM
Fast, easy and convenient
E-document card
Zawiadomienie o popełnieniu czynu zabronionego

Rating:
5.0
Popularity:
Low
Author: Biurokrata.pl
Published: 02/02/2017

Zawiadomienie o popełnieniu czynu zabronionegoOpłacanie w ustawowym terminie podatków oraz składanie w urzędzie skarbowym obligatoryjnych deklaracji stanowi podstawowy obowiązek przedsiębiorcy. Spóźnienia czy pomyłki mogą narazić właściciela firmy na negatywne konsekwencje ze strony organów podatkowych. 

Tags:
This e-document has no tags definied.

Dokumenty w tej samej kategorii
Umowa o pracę

Formularz umowy o pracę na okres próbny, czas określony lub nieokreślony.

Umowa o przejęcie długu

Umowa o przejęcie długu jest dokumentem na podstawie, którego przejmuje długi dłużnika i zobowiązuje się do jego uregulowania, przez co dłużnik zostaje z długu zwolniony.Add comment

Your rate:


0

Comments  (0)

----
E-document: Author:

Czym jest tzw. czynny żal?


Samo złożenie czynnego żalu nie gwarantuje jednak przedsiębiorcy ochrony przed karą. Jeżeli podatnik: został już wezwany w związku z popełnionym czynem zabronionym, a organy podatkowe udokumentowały już popełnienie przestępstwa;jest w trakcie postępowania kontrolnego;zorganizował grupę bądź nakłaniał inną osobę w celu popełnienia przestępstwa skarbowego; to czynny żal nie będzie skuteczny w oczach organów podatkowych.

Kolejnym warunkiem uznania czynnego żalu za skuteczny jest uiszczenie zapłaty wraz z naliczonymi odsetkami za zwłokę czy złożenie stosownych deklaracji. Czynny żal chroni bowiem przed dodatkowymi karami, natomiast nie zwalnia podatnika z obowiązku uregulowania powstałych zaległości i odsetek.


Zawiadomienie o popełnieniu czynu zabronionego składa się w formie pisemnej

osobiście w urzędzie skarbowym bądź za pośrednictwem poczty. Jeżeli urząd skarbowy nie uzna czynnego żalu za skuteczny podatnikowi nie przysługuje odwołanie się od tej decyzji.Do góry
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website and in compliance with Cookie Policy. You can manage cookie settings in your web browser options.