Invoices, warehouses, CRM
Fast, easy and convenient
Wzór listu referencyjnego

Rating:
5.0
Popularity:
Medium
Author: Biurokrata.pl
Published: 08/02/2017

Wzór listu referencyjnegoList referencyjny ma kilka istotnych zalet. W przeciwieństwie do referencji ustnej (przekazanej przez dotychczasowego pracodawcę telefonicznie) pozwala w pełni kontrolować informacje, które zdobędzie  nowy pracodawca.

Tags:
This e-document has no tags definied.

Dokumenty w tej samej kategorii
Świadectwo pracy

Formularz świadectwa pracy, wydawanego pracownikowi przez pracodawcę w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy.

Wniosek o dokonanie zmiany danych osobowych

Formularz wniosku o dokonanie zmiany danych osobowych - do przedstawienia w instytucji bankowej lub na uczelni. Wniosek składany po zmianie nazwiska w wyniku małżeństwa, czy też przy zmianie miejsca zamieszkania.


Add comment

Your rate:


0

Comments  (0)

----
E-document: Author:

Wzór listu referencyjnego to:


List referencyjny jest zwykle odbierany jako obiektywny wyznacznik kompetencji pracownika, o wiele bardziej wiarygodny niż informacje zawarte w liście motywacyjnym. Wreszcie list referencyjny od jednego pracodawcy może być wykorzystywany podczas wielu procesów rekrutacyjnych, w różnych momentach kariery pracownika.

Jak stworzyć dobry list referencyjny?


Powinien on zawierać kilka istotnych elementów, które zadecydują o jego przydatności dla nowego pracodawcy.

Warto zatroszczyć się, aby tak było. Jeżeli mamy dobry kontakt z dotychczasowym pracodawcą, możemy wręcz zaproponować mu, że sami napiszemy wstępną wersję listu, którą on będzie mógł ewentualnie skorygować, a następnie podpisać. W ten sposób nie tylko odciążymy go z dodatkowej pracy (pomoc byłym pracownikom nie jest zwykle priorytetem) ale też będziemy mieć ogromny wpływ na zakres i treść referencji.

Najpierw konkrety


Aby list referencyjny miał autentyczną wartość dla nowego pracodawcy, powinien zawierać garść faktów dotyczących dotychczasowego miejsca zatrudnienia. Oprócz oczywistych informacji, takich jak nazwa firmy i stanowiska, okres zatrudnienia i charakter wykonywanej pracy, powinny tam się znaleźć również dokładne informacje na temat zakresu odpowiedzialności i wykonywanych zadań.
Optymalnie, jeżeli list referencyjny jest napisany przez bezpośredniego przełożonego. Wtedy informacja dotycząca wykonywanej przez nas pracy może być bardzo precyzyjna- co dokładnie robiliśmy, jakie odpowiedzialności na nas spoczywały, z kim współpracowaliśmy, jaki był efekt końcowy wykonywanej przez nas pracy, jakie były nasze największe sukcesy.
Wszystkie te informacje powinny pomóc odpowiedzieć nowemu pracodawcy na pytania typu "kto? co?". Druga część listu referencyjnego dotyczyć powinna odpowiedzi na pytania "dlaczego? jak?".

Równowaga i umiar


Właśnie znalezienie odpowiedniej równowagi pomiędzy zachwalaniem pracownika a obiektywną oceną jest kluczem do napisania wartościowego listu referencyjnego. Nie można przesadzić z pozytywami, gdyż list straci wiarygodność. Wszak z założenia jest to pozytywna opinia przełożonego o podwładnym, dlatego warto skupić się na jego jak najwyższej informacyjnej wartości.

List referencyjny powinien zakończyć się - podobnie jak list motywacyjny - krótkim podsumowaniem jego treści i ogólnym wnioskiem dotyczącym kompetencji i wartości danej osoby jako pracownika.Do góry
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website and in compliance with Cookie Policy. You can manage cookie settings in your web browser options.