Invoices, warehouses, CRM
Fast, easy and convenient
E-document card
Wniosek o wydanie pozwolenia na rozbiórkę

Rating:
5.0
Popularity:
Low
Author: Biurokrata.pl
Published: 03/02/2017

Wniosek o wydanie pozwolenia na rozbiórkęWniosek o wydanie pozwolenia na rozbiórkę jest dokumentem składanym w Urzędzie Rejonowym, który ma na celu uzyskanie możliwości do dokonania rozbiórki budynku na danym terenie. 

Tags:
This e-document has no tags definied.

Dokumenty w tej samej kategorii
Protokół odbioru robót

Protokół odbioru robót jest tworzony w obecności Zamawiającego wykonania robót oraz Wykonawcy.Umowa darowizny kwoty pieniężnej

Formularz umowy darowizny kwoty pieniężnej.

Add comment

Your rate:


0

Comments  (0)

----
E-document: Author:

Kiedy można dokonać rozbiórki budynku bez pozwolenia


Właściciel obiektów budowlanych może je rozebrać bez zgody urzędu, jeśli ich postawienie nie wymaga pozwolenia na budowę i nie podlegają one ochronie jako zabytki. Przykładowo bez pozwolenia można wybudować – a więc i rozebrać – wolno stojący parterowy budynek gospodarczy lub wiatę o powierzchni zabudowy nieprzekraczającej 25 m2 , ogrodzenie i altanę śmietnikową.

Kiedy wymagane jest zgłoszenie


Jeżeli budynek lub budowla nie mają 8 m wysokości i stoją w nie mniejszej odległości od granicy działki niż połowa ich wysokości oraz nie są wpisane do rejestru zabytków ani objęte ochroną konserwatorską, zamiar ich rozbiórki należy zgłosić w starostwie powiatowym. W zgłoszeniu określa się rodzaj, zakres i sposób prowadzenia robót rozbiórkowych. Można je rozpocząć dopiero po upływie 30 dni od doręczenia zgłoszenia, pod warunkiem jednak że urząd w tym czasie nie wyda decyzji o sprzeciwie.

Zgłoszenie jest ważne dwa lata od określonego w nim terminu.

Starosta po otrzymaniu zgłoszenia ma prawo nałożyć na właściciela obowiązek uzyskania pozwolenia na rozbiórkę budynku lub budowli, w wypadku gdy rozbiórka ta:
-może wpłynąć na pogorszenie stosunków wodnych, -warunków sanitarnych oraz stanu środowiska, -wymaga zachowania warunków, od których spełnienia może być uzależnione prowadzenie robót związanych z rozbiórką.


Do góry
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website and in compliance with Cookie Policy. You can manage cookie settings in your web browser options.