Invoices, warehouses, CRM
Fast, easy and convenient
Wniosek o wydanie dziennika budowy

Rating:
5.0
Popularity:
Low
Author: Biurokrata.pl
Published: 03/02/2017

Wniosek o wydanie dziennika budowyWniosek o wydanie dziennika budowy należy złożyć w ramach wykonania przepisów prawa budowlanego i prawa o zagospodarowaniu przestrzennym. Wniosek składa inwestor (właściciel nieruchomości) we właściwym starostwie powiatowym.

Tags:
This e-document has no tags definied.

Dokumenty w tej samej kategorii
Wniosek o przydział mieszkania

Wniosek o przydział mieszkania należy złożyć w wydziale do spraw lokalowych właściwej jednostki władzy terytorialnej (urzędu gminy lub dzielnicy). Do wniosku należy dołączyć wymagane przez gminę oświadczenia i zaświadczenia. Są to między innymi dokumenty potwierdzające wysokość zarobków wnioskodawcy i członków jego rodziny.Umowa kupna sprzedaży

Formularz umowy kupna-sprzedaży.

Add comment

Your rate:


0

Comments  (0)

----
E-document: Author:

Wniosek o wydanie dziennika budowy szczegóły:


O wydanie dziennika budowy należy zwrócić się do organu, który wydawał pozwolenie na budowę. Należy złożyć podanie o wydanie dziennika budowy. We wniosku trzeba podać datę i numer decyzji o pozwoleniu na budowę z klauzulą ostateczności decyzji. Dziennik wydaje się po złożeniu wniosku, w ciągu 3 dni od dnia, w którym decyzja o pozwoleniu na budowę stała się ostateczna. Przy wydawaniu kolejnego tomu dziennika należy okazać poprzedni tom, opatrzony wpisem kierownika budowy o zamknięciu dziennika.

Wymagane dokumenty:


-Podanie o wydanie dziennika budowy. W podaniu należy podać datę i numer decyzji o pozwoleniu na budowę z klauzulą ostateczności decyzji. -Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.


Do góry
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website and in compliance with Cookie Policy. You can manage cookie settings in your web browser options.