Invoices, warehouses, CRM
Fast, easy and convenient
E-document card
Wniosek o wydanie dziennika budowy

Rating:
5.0
Popularity:
Low
Author: Biurokrata.pl
Published: 03/02/2017

Wniosek o wydanie dziennika budowyWniosek o wydanie dziennika budowy należy złożyć w ramach wykonania przepisów prawa budowlanego i prawa o zagospodarowaniu przestrzennym. Wniosek składa inwestor (właściciel nieruchomości) we właściwym starostwie powiatowym.

Tags:
This e-document has no tags definied.

Dokumenty w tej samej kategorii
Upoważnienie pacjenta do odebrania wyników badań

Do odebrania wyników badań, które nie są nasze, potrzebne jest upoważnienie do odebrania wyników badań.

Zaswiadczenie o zatrudnieniu

Formularz zaświadczenia o zatrudnieniu, otrzymywanego na wniosek pracownika od pracodawcy w czasie trwania stosunku pracy.

Add comment

Your rate:


0

Comments  (0)

----
E-document: Author:

Wniosek o wydanie dziennika budowy szczegóły:


O wydanie dziennika budowy należy zwrócić się do organu, który wydawał pozwolenie na budowę. Należy złożyć podanie o wydanie dziennika budowy. We wniosku trzeba podać datę i numer decyzji o pozwoleniu na budowę z klauzulą ostateczności decyzji. Dziennik wydaje się po złożeniu wniosku, w ciągu 3 dni od dnia, w którym decyzja o pozwoleniu na budowę stała się ostateczna. Przy wydawaniu kolejnego tomu dziennika należy okazać poprzedni tom, opatrzony wpisem kierownika budowy o zamknięciu dziennika.

Wymagane dokumenty:


-Podanie o wydanie dziennika budowy. W podaniu należy podać datę i numer decyzji o pozwoleniu na budowę z klauzulą ostateczności decyzji. -Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.


Do góry
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website and in compliance with Cookie Policy. You can manage cookie settings in your web browser options.