Invoices, warehouses, CRM
Fast, easy and convenient
E-document card
Wniosek o udzielenie urlopu wypoczynkowego

Rating:
5.0
Popularity:
Medium
Author: Biurokrata.pl
Published: 27/06/2014

Wniosek o udzielenie urlopu wypoczynkowegoFormularz wniosku o udzielenie urlopu wypoczynkowego.
Tags:
This e-document has no tags definied.

Dokumenty w tej samej kategorii
Umowa leasingu

Umowa leasingu, początkowo funkcjonująca w polskiej praktyce gospodarczej jako umowa nienazwana, z czasem doczekała się regulacji w kodeksie cywilnym, stając się umową nazwaną.

RW rozchód wewnętrzny

Dokumentacja magazynowa prowadzona jest w celu prawidłowego zarządzania przepływem materiałów oraz towarów, czy produktów gotowych posiadanych przez dany podmiot. O formie i obowiązku prowadzenia ewidencji magazynowej decyduje kierownik jednostki/właściciel firmy.

Add comment

Your rate:


0

Comments  (0)

----
E-document: Author:

Prawa pracownika dot. urlopuPracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego.

Charakter urlopu wypoczynkowego, bezwzględnie obowiązujący, nie pozwala na zrzeknięcie się go przez pracownika, ani na odmowę udzielenia go przez pracodawcę. Jego wymiar zależy od stażu pracy, do którego zostają również doliczone lata nauki w zależności od rodzaju ukończonej szkoły:
1) zasadnicza szkoła zawodowa – 3 lata pracy;
2) średnia szkoła zawodowa – 5 lat pracy;
3) średnia szkoła ogólnokształcąca – 4 lata pracy;
4) szkoła policealna – 6 lat pracy;
5) szkoła wyższa – 8 lat pracy.

Jeśli pracownik był zatrudniony i równocześnie uczył się, to do jego stażu pracy wlicza się okres zatrudnienia, w którym była pobierana nauka albo okres nauki. Wszystko zależy od tego, co było korzystniejsze dla pracownika.

Uwaga! Nie można sumować lat nauki w różnych szkołach.

Przy podjęciu pracy po raz pierwszy, w roku kalendarzowym, nabywa prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca w wymiarze 1/12 po przepracowanym roku. Kolejne przysługujące prawo do urlopu zostaje nabyte przez pracownika w  następnym roku. Wymiar urlopu wynosi:
1) 20 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat,
2) 26 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.

Urlop może być podzielony na części, przy czym jedna z nich powinna trwać co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Za czas urlopu wypoczynkowego pracownik ma prawo do takiego wynagrodzenia, jakie by otrzymywał, gdyby w tym czasie pracował.Dostanie ekwiwalent pieniężny za urlop tylko wówczas, gdy nie wykorzystał przysługującego mu urlopu w całości lub części z powodu rozwiązania umowy o pracę na czas nieokreślony lub określony.


Forma wniosku o urlop wypoczynkowyWniosek pracownika, w którym wskazuje on datę planowanego odpoczynku jest koniecznym elementem procedury udzielania urlopów wypoczynkowych.

Przepisy k.p. nie określają jednak formy, w jakiej powinny być składane wnioski urlopowe. To od decyzji pracodawcy zależy, czy będzie wymagał składania wniosków na piśmie, czy też wybierze inną formę zarządzania wnioskami urlopowymi. W przypadku gdy decydujemy się na złożenie wniosku pisemnego na podaniu należy zawrzeć przede wszystkim swoje dane, czyli imię i nazwisko oraz nazwę pełnionego w firmie stanowiska, które wpisujemy w lewym górnym rogu dokumentu. Prawy górny róg to miejsce na wpisanie miejscowości i daty złożenia wniosku. W samej treści dokumentu należy zawrzeć:

1) od kiedy do kiedy chcemy, aby udzielono nam urlopu,
2) za jaki rok przysługuje nam urlop;
3) ile dni roboczych będzie trwać.Do góry
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website and in compliance with Cookie Policy. You can manage cookie settings in your web browser options.