Invoices, warehouses, CRM
Fast, easy and convenient
E-document card
Wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego

Rating:
5.0
Popularity:
Low
Author: Biurokrata.pl
Published: 29/12/2014

Wniosek o udzielenie urlopu wychowawczegoFormularz wniosku o udzielenie bezpłatnego urlopu wychowawczego, który przysługuje każdemu pracownikowi, do opieki nad urodzonym dzieckiem w wieku do 4 lat.
Tags:
This e-document has no tags definied.

Dokumenty w tej samej kategorii
Wniosek o przydział mieszkania

Wniosek o przydział mieszkania należy złożyć w wydziale do spraw lokalowych właściwej jednostki władzy terytorialnej (urzędu gminy lub dzielnicy). Do wniosku należy dołączyć wymagane przez gminę oświadczenia i zaświadczenia. Są to między innymi dokumenty potwierdzające wysokość zarobków wnioskodawcy i członków jego rodziny.Zgłoszenie robót budowlanych

Zgłoszenie budowy lub robót budowlanych umożliwiające legalne prowadzenie robót budowlanych, dla których nie jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.Add comment

Your rate:


0

Comments  (0)

----
E-document: Author:Do góry
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website and in compliance with Cookie Policy. You can manage cookie settings in your web browser options.