Invoices, warehouses, CRM
Fast, easy and convenient
Wniosek o udzielenie bezpłatnego urlopu

Rating:
5.0
Popularity:
Low
Author: Biurokrata.pl
Published: 31/01/2016

Wniosek o udzielenie bezpłatnego urlopuNa pisemny wniosek pracownika, pracodawca może mu udzielić bezpłatnego urlopu.
Tags:
This e-document has no tags definied.

Dokumenty w tej samej kategorii
Wniosek o wydanie zaświadczenia

Zaświadczenie – dokument potwierdzający określony fakt lub stan
Zaświadczenie urzędowe - urzędowy dokument, wydany przez właściwy organ administracji publicznej, potwierdzający określone fakty lub stan prawny.


CEIDG-POPR

Formularz załącznika do wniosku CEIDG-1 - umożliwiającego korektę w przypadku pomyłek przy wypełnianiu części wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

Add comment

Your rate:


0

Comments  (0)

----
E-document: Author:

Na pisemny wniosek pracownika, pracodawca może mu udzielić

bezpłatnego urlopu

. Pracownik (zgodnie z nazwą) nie otrzymuje za ten czas wynagrodzenia- nadal jednak jest ubezpieczony, okres urlopu nie wlicza się do stażu pracy.

We wniosku należy zawrzeć swoje dane osobowe, datę urlopu oraz uzasadnienie

, które może być kluczowe przy ostatecznej decyzji pracodawcy.


Do góry
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website and in compliance with Cookie Policy. You can manage cookie settings in your web browser options.