Invoices, warehouses, CRM
Fast, easy and convenient
E-document card
Wniosek o przeksięgowanie nadpłaty podatku

Rating:
5.0
Popularity:
Low
Author: Biurokrata.pl
Published: 02/02/2017

Wniosek o przeksięgowanie nadpłaty podatkuNadpłata związana z zapłatą podatku w większej wysokości niż wynikało to z obowiązku podatnika, w pierwszej kolejności zaliczana jest na poczet zaległości podatkowych – tak mówi art. 76 Ordynacji podatkowej. Urząd dokonuje tego zaliczenia automatycznie. Nie ma więc potrzeby składania jakichkolwiek pism przez podatnika.

Tags:
This e-document has no tags definied.

Dokumenty w tej samej kategorii
Oświadczenie o braku wymagalnych zobowiązań kontrahenta

Żądanie od kontrahenta złożenia oświadczenia o braku wymagalnych zobowiązań nie jest powszechne w obrocie gospodarczym. Jednak w niektórych sytuacjach można uznać je za szczególną dbałość o własne interesy.

Karta ewidencji czasu pracy

Karta ewidencji czasu pracy jest prowadzona dla prawidłowego ustalenia przysługującego pracownikowi wynagrodzenia oraz wszystkich świadczeń, związanych ze świadczeniem pracy. Prowadzenie ewidencji czasu pracy należy do obowiązków każdego pracodawcy, który zatrudnia conajmniej jednego pracownika na podstawie umowy o pracę.

Add comment

Your rate:


0

Comments  (0)

----
E-document: Author:

Czym jest nadpłata podatku


Jeżeli podatnik nie ma żadnych zaległości podatkowych, zobowiązań bieżących czy odsetek za zwłokę – urząd udziela zwrotu nadpłaty.

Przedsiębiorca nadpłatę z podatku może również przeznaczyć na konkretne, wybrane przez siebie zobowiązanie. Aby wskazać to zobowiązanie podatkowe, podatnik zobowiązany jest do złożenia w urzędzie wniosku z prośbą o przeksięgowanie nadpłaty podatku na poczet innych zobowiązań podatkowych.

W piśmie trzeba zaznaczyć, w którym podatku i w jakiej kwocie powstała nadpłata oraz na poczet jakiego podatku ma zostać przekazana.

Natomiast w przypadku braku jakichkolwiek zobowiązań bieżących

, podatnik ma prawo złożyć wniosek z prośbą o przeksięgowanie nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.Do góry
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website and in compliance with Cookie Policy. You can manage cookie settings in your web browser options.