Invoices, warehouses, CRM
Fast, easy and convenient
E-document card
Umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy

Rating:
5.0
Popularity:
Low
Author: Biurokrata.pl
Published: 19/07/2016

Umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracyPrzez zawarcie umowy o zakazie konkurencji pracownik zobowiązuje się, że nie będzie prowadzić działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy.
Tags:
This e-document has no tags definied.

Dokumenty w tej samej kategorii
Dowód zwiększenia kosztów

Przedsiębiorca zalegający z płatnościami za towar albo usługę zobowiązany jest do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodu zapisanych w KPiR, jednak nieopłaconych. Kwestionariusz osobowy

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienieAdd comment

Your rate:


0

Comments  (0)

----
E-document: Author:

Umowę o zakazie konkurencji definiujemy jako: 


Jednym z podstawowych obowiązków pracownika jest dbanie o dobro zakładu pracy, ochrona jego mienia oraz zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę. Rozszerzeniem tego obowiązku jest umowa o zakazie konkurencji.  

Kodeks pracy wyróżnia dwa rodzaje umów o zakazie konkurencji:

-umowy zawarte na czas trwania stosunku pracy;
-umowy zawarte na okres po ustaniu stosunku pracy

Działalnością konkurencyjną wobec pracodawcy są czynności podejmowane przez pracownika

, jeżeli te czynności pokrywają się, przynajmniej częściowo, z zakresem działalności pracodawcy. Pracownik może wykonywać czynności konkurencyjne zarówno na własny rachunek (jako przedsiębiorca) jak i na rachunek osoby trzeciej (jako pracownik, zleceniobiorca i tym podobne).

Najistotniejsze jest to, że pracownik może swoim działaniem szkodzić interesom pracodawcy wchodząc w przedmiot jego dzielności. Dotyczy to zarówno produkcji towarów lub świadczenia usług tego samego rodzaju, jak i towarów i usług zbliżonych do działalności pracodawcy, które mogą je zastąpić.Do góry
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website and in compliance with Cookie Policy. You can manage cookie settings in your web browser options.