Invoices, warehouses, CRM
Fast, easy and convenient
Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego

Rating:
5.0
Popularity:
Low
Author: Biurokrata.pl
Published: 19/07/2016

Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowegoUmowa o pracę w celu przygotowania zawodowego umożliwia zatrudnianie młodocianych osób w celu przyuczenia lub nauki zawodu.
Tags:
This e-document has no tags definied.

Dokumenty w tej samej kategorii
Dowód korekty kosztów

Przedsiębiorca zalegający z płatnościami za towar bądź usługę, zobowiązany jest (w określonym przez ustawę czasie) dokonać zmniejszenia kosztów uzyskania przychodu zapisanych w KPiR, jednak niezapłaconych. Wniosek o udzielenie bezpłatnego urlopu

Na pisemny wniosek pracownika, pracodawca może mu udzielić bezpłatnego urlopu.

Add comment

Your rate:


0

Comments  (0)

----
E-document: Author:

Czym jest wyżej wymieniona umowa? 


Stosuje się do niej przepis Kodeksu pracy dotyczące umów o pracę na czas nieokreślony z podanymi niżej zastrzeżeniami.

W szczególności umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego powinna zawierać rodzaj przygotowania zawodowego

(czy jest to przyuczenie, czy nauka zawodu), czas trwania i miejsce odbywania przygotowania, sposób dokształcania teoretycznego oraz wysokość wynagrodzenia.

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagrodzenia rozróżnia 2 rodzaje umów: umowę na naukę zawodu, trwającą 36 miesięcy, po ukończeniu której młodociany otrzymuje tytuł wykwalifikowanego robotnika oraz umowę o przyuczenie do wykonywania określonej pracy trwającej od 3 do 6 miesięcy, po ukończeniu którego młodociany otrzymuje zaświadczenie o przyuczeniu do określonej pracy.

Umowa musi być zawarta na piśmie, nie może znaleźć się w niej klauzula ograniczająca

swobodę młodocianego do dysponowania swoją osobą do czasu ukończenia przygotowania zawodowego. Może zawierać zobowiązanie pracodawcy do zatrudnienia młodocianego po ukończeniu przez niego nauki.Do góry
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website and in compliance with Cookie Policy. You can manage cookie settings in your web browser options.