Invoices, warehouses, CRM
Fast, easy and convenient
E-document card
Umowa leasingu

Rating:
5.0
Popularity:
Low
Author: Biurokrata.pl
Published: 18/07/2016

Umowa leasinguUmowa leasingu, początkowo funkcjonująca w polskiej praktyce gospodarczej jako umowa nienazwana, z czasem doczekała się regulacji w kodeksie cywilnym, stając się umową nazwaną.
Tags:
This e-document has no tags definied.

Dokumenty w tej samej kategorii
Umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy

Przez zawarcie umowy o zakazie konkurencji pracownik zobowiązuje się, że nie będzie prowadzić działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy.

Add comment

Your rate:


0

Comments  (0)

----
E-document: Author:

Czym jest leasing? 


Leasing ma współcześnie bardzo duże znaczenie gospodarcze, dzięki niemu bowiem możliwe jest korzystanie z przedmiotu leasingu przez określony czas (zbliżony do okresu jego gospodarczej używalności), angażując w to niewielki kapitał. Należy pamiętać, że ustawy podatkowe dzielą leasing na dwie kategorie: leasing operacyjny oraz finansowy (z czego bardziej opłacalny dla korzystającego z przedmiotu leasingu jest leasing operacyjny).

Najważniejszą zaletą umowy leasingowej są korzyści podatkowe

: w przypadku leasingu operacyjnego wydatki poniesione na opłaty leasingowe można wliczyć bezpośrednio w koszty bieżącej działalności gospodarczej, bez konieczności dokonywania odpisów amortyzacyjnych, które są wymagane w sytuacji nabycia rzeczy na własność (również jeśli płatność rozłożona jest na raty).

Rata leasingowa jest więc kosztem uzyskania przychodu (a więc zmniejsza podstawę opodatkowania).

Kolejnym plusem jest to, że korzystający ma wyłączne prawo korzystania z przedmiotu leasingu (ekonomicznie prawo to nie różni się od własności)

, a płatność jest rozłożona w czasie.
Opłaty leasingowe mogą być zaś pokrywane z bieżących dochodów.


Do góry
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website and in compliance with Cookie Policy. You can manage cookie settings in your web browser options.